Create Account
Forget Password

Authors

Mustafa Etli
Van Bölge Eğtim ve Araştırma...
Özgür Gürsu
Van Bölge Eğtim ve Araştırma...
Şahin İşcan
Van Bölge Eğtim ve Araştırma...
Muntecep Aşker
Van Bölge Eğtim ve Araştırma...
Vural Polat
Van Bölge Eğtim ve Araştırma...
Esra Eker
Van Bölge Eğtim ve Araştırma...
Sibel Ada
Van Bölge Eğtim ve Araştırma...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Endovascular Repair of a Giant Saccular Aortic Aneurysms

Endovascular Repair of a Giant Saccular Aortic Aneurysms
Articles > Cardiovascular Surgery
Submitted : 29.09.2013
Accepted : 05.10.2013
Published: 23.10.2013

Abstract

Aortic aneurysms (AA) diameter is the best predictor of rupture risk. Eccentric or saccular aneurysms has a greater rupture risk than more diffuse, cylindrical aneurysms. The endovascular treatment of thoracic aortic aneurysms (TAA) quickly gained an important role in current clinical management because of their less invasive nature, early recovery time and reduced perioperative morbidity as compared with open operations.
A case of huge 8-cm saccular descending aortic aneurysm in a patient receiving hemodialysis who was successfully treated with endovascular stent graft placement is reported. This study aimed to present an uncomplicated treatment of saccular aneurysm via endovascular technique in the descending aorta in a high-risk patient.
Keywords: Saccular aneurysm , Endovascular treatment , Renal failure

Özet

Aort anevrizmalarında (AA) çap, rüptür riski için en iyi prediktördür. Egzentirik veya sakküler anevrizmalarda rüptür riski, difüz ve silindirik anevrizmalara göre daha yüksektir. Torasik aort anevrizmaların (TAA) endovasküler yöntemlerle tedavisi, açık cerrahi yöntemlere göre, erken nekahat, düşük preoperative morbidite ve mortalite oranları nedeniyle klinikte hızla önemli bir yer kazanmıştır.
Hemodiyaliz alan bir hastada 8 cm olan sakküler desendan aort anevrizması, endovasküler stent grefti ile başarıyla tedavi edilmiştir. Bu çalışma ile yüksek riskli bir hastada sakküler anevrizmanın, endovasküler teknik kullanılarak başarı ile tedavisinin gösterilmesi amaçlandı.
Anahtar kelimeler: Sakküler anevrizma , Endovasküler tedavi , Böbrek yetmezliği
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.