Create Account
Forget Password

Authors

Ersan Özbudak
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Ümit Halıcı
Samsun Eğitim ve Araştırma H...
Serdar Menekşe
Samsun Eğitim ve Araştırma H...
Çiğdem Acil
Darıca Farabi Devlet Hastane...
Ahmet Arıkan
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Atilla Kanca
Samsun Eğitim ve Araştırma H...
Soner Sanioğlu
Yeditepe Üniversitesi Kalp v...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Simultaneous Coronary Bypass and Aorta- Right Common Carotid Artery Bypass Operation

Simultaneous Coronary and Carotis Artery Bypass
Articles > Cardiovascular Surgery
Submitted : 25.07.2013
Accepted : 16.09.2013
Published: 23.09.2013

Abstract

Coexistence of symptomatic coronary artery disease(CAD) and significant carotid artery stenosis(CAS) ranges from 3.4% to 22% . Although a simultaneous carotid endarterectomy and coronary artery bypass is generally accepted, there are discussions about the best approach. The difference in our case was the coexistence of coronary artery disease with internal carotid artery stenosis instead of a right common carotid artery stenosis, which was unsuitable for stenting. In this study, we report a simultaneous coronary artery bypass and an aorta-right common carotis artery bypass operation with a synthetic graft in a patient with carotid artery disease and coronary artery disease.
Keywords: Coronary artery disease , Coronary artery bypass grafting , Carotid artery stenosis

Özet

Semptomatik koroner arter hastalığı ve belirgin karotis arter lezyonu birlikteliği oranı %3,4 ile %22 arasındadır. Genel olarak tek bir operasyonda iki girişimin bir arada yapılması kabul görse de en iyi yaklaşım hala tartışmalıdır. Sunulan vakanın farkı ise koroner arter hastalığı ile birlikte olan karotis arterindeki lezyonun karotis interna yerine sağ karotis komunis arterinde bulunması ve stent girişimine uygun olmamasıydı. Bu olguda, karotis arter ve koroner arter hastalıkları bir arada olan ve eş zamanlı olarak koroner baypas operasyonu ile sentetik greftle aorta ve sağ karotis komunis arteri arasına yapılan baypas operasyonu sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Koroner arter hastalığı , Koroner arter baypas operasyonu , Karotis arter darlığı
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.