Create Account
Forget Password

Authors

Abdulkadir Yektaş
Bağcılar Eğitim ve Araştırma...
Hacer Yeter
Bağcılar Eğitim ve Araştırma...
Melahat Erol
Bağcılar Eğitim ve Araştırma...
Ayşin Alagöl
Bağcılar Eğitim ve Araştırma...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Anesthetic Approach in A Patient with Periodic Fever, Aphthous Stomatitis, Pharyngitis, Cervical Adenitis (PFAPA) Syndrome

General Anesthesia and PFAPA Syndrome
Articles > Anesthesiology & Reanimation
Submitted : 17.07.2013
Accepted : 22.07.2013
Published: 28.08.2013

Abstract

PFAPA syndrome is a clinical entity with unknown etiology that is characterized by periodical bouts of fever accompanied by aphthous stomatitis, pharyngitis and cervical adenitis. In patients with PFAPA syndrome, increased upper respiratory tract irritation due to adenoid or tonsil hypertrophy, pulmonary and cardiac complications due to upper respiratory tract obstruction may be seen. In undiagnosed children, there is also the risk of encountering malignant hyperthermia resulting from persistent high fever which may develop during and after anesthesia. For these reasons, general anesthesia delivery should be conducted carefully. In this presentation, we aimed at presenting our anesthetic approach to a patient with PFAPA syndrome.
Keywords: General anesthesia , PFAPA syndrome

Özet

PFAPA sendromu, periodik ateş, aftöz stomatit, faranjit ve servikal adenitin (periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis ve cervical adenitis (PFAPA)) eşlik ettiği tekrarlayıcı yüksek ateş atakları ile karakterize etyolojisi bilinmeyen bir klinik antitedir. PFAPA sendromlu hastalarda adenoid veya tonsiller hipertrofiye bağlı üst solunum yolu irritasyonunda artış, üst solunum yolu obstriksiyonuna bağlı pulmoner ve kardiyak komplikasyonlar görülebilir. Tanı konmamış çocuklarda anestezi esnası veya sonrasında gelişebilecek dirençli yüksek ateş nedenli, malign hipertermi ile karışma riski vardır. Bu nedenlerle genel anestezi uygulaması dikkatli bir şekilde yürütülmelidir. Bu sunuda, PFAPA sendromlu bir hastaya olan anestezik yaklaşımımızı sunmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: Genel anestezi , PFAPA sendromu
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.