Create Account
Forget Password

Authors

Koray Aykut
İzmir Üniversitesi Medical P...
Gökhan Albayrak
İzmir Üniversitesi Medical P...
Mehmet Güzeloğlu
İzmir Üniversitesi Medical P...
Eyüp Hazan
İzmir Üniversitesi Medical P...

Who liked this


selin şahin
tıp fakültesi
10.08.2013

mustafa çavdar
erü tıp fak.
01.08.2013

Followers


selin şahin
tıp fakültesi
10.08.2013

Use of BioGlue in the Surgical Treatment of Left Ventricular Free Wall Rupture after Acute Myocardial Infarction

Use of BioGlue in Surgical Treatment of Left Ventricle Free Wall Rupture
Articles > Cardiovascular Surgery
Submitted : 11.05.2013
Accepted : 25.05.2013
Published: 05.07.2013

Abstract

Free wall rupture of the left ventricle is a serious complication that results in death following acute myocardial infarction. The only life-saving option is surgery. Since ischemic tissues are fragile, massive hemorrhage may be controlled by suturing, but is it difficult to prevent or halt leakage from the suture lines. In this case, we report a patient who was surgically treated for left ventricular free wall rupture with biological glue (Bioglue, CryoLife Inc, Kennesaw, GA) in addition to teflon pledget sutures.
Keywords: Myocardial infarction , Left ventricle free wall rupture , Cardiac tamponade

Özet

Akut miyokard enfarktüsü sonrası sol ventrikül serbest duvar rüptürü, enfarktüse bağlı ölüme neden olan ciddi komplikasyonlardan birisidir. Tek tedavi seçeneği cerrahidir. Ancak, iskemik dokular çok frajil olduğundan, abondan kanama durdurulabilmekle birlikte, bazen dikişlerin kesmesine bağlı sızıntı tarzındaki kanamalar devam etmektedir. Bu olgu sunumunda, myokard enfarktüsü sonrasında sol ventrikül serbest duvarında rüptür gelişen hastanın teflon destekli sütürlere ilaveten, kanamanın durdurulması için bir tür biyolojik doku yapıştırıcısı (BioGlue, CryoLife Inc, Kennesaw, GA) kullanımı rapor edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Miyokard enfarktüsü , Sol ventrikül serbest duvar rüptürü , Kalp tamponadı
See Full Text
See PDF Document

Comments

Fehmi Katırcıoğlu olgu ilginç ancak yaınlanması için bazı değişikliklere gereksinim vardır.
Kardiak rüptür akut olarak gelişen damar darlıklarından sonra ya da fibrinolitik tedaviden sonra daha sık görülür. Bu nedenle yazarların belirttiği gibi acil girişim gereklidir. olgu sunumunu daha açık duruma getirmek için eko bulguları ve angi bulguları varsa görüntü ekleyerek sunulmalıdır.Hastada post MI vsd olup olmadığı diğer ayırıcı tanı kriterleri yazılmalıdır. Bu olguların bir kısmı perikardio sentezle tedavi edilebilir nenden bu işlem düşünülmedi açıklanmalıdır.
bio glue maddesinin doku ile temasta allerjik risk taşımadığı belirtilmelidir. Fotoğrafta lezyon daha açık tanımlanmalıdır. Pompa eşliğinde yapılıp yapılmadığı yazıda açıklanmalıdır. hastaya düşük debi nedeni ile intra aortik balon takılıp takılmadığı rapor edilmelidir
07.07.2013
Login for send comment.