Create Account
Forget Password

Authors

Mevriye Serpil Diler
Atatürk Üniversitesi Tıp Fak...
Abdurrahim Çolak
Atatürk Üniversitesi Tıp Fak...
Münacettin Ceviz
Atatürk Üniversitesi Tıp Fak...
Uğur Kaya
Atatürk Üniversitesi Tıp Fak...
Gürkan Öztürk
Atatürk Üniversitesi Tıp Fak...
Hikmet Koçak
Atatürk Üniversitesi Tıp Fak...

Who liked this


Abdurrahim Çolak
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültes...
06.11.2014

Uğur Kaya
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültes...
06.08.2013

Followers


No record

Paraaortic Primary Cystic Lymphangioma: A Case Report

Paraaortic Lymphangioma
Articles > Cardiovascular Surgery
Submitted : 03.05.2013
Accepted : 05.07.2013
Published: 06.08.2013

Abstract

Cystic lymphangioma is a rare benign congenital tumour characterised by an abnormal accumulation of lymphatic fluid. Primary lymphangioma is more frequent in males and 80% of cases are in patients under the age of five. It is most commonly located in the mesenteric area of the small intestine. It is thought to occur as a result of the proliferation and dilatation of the lymphatic sacs due to developmental defects of lymphatic vessels. As it is usually seen after surgical procedures and chemotherapy due to lymphoma, it may also occur primarily (1, 2). Rokitansky first made the definition of a cystic mass containing lymph fluid in 1842 (3), and it was defined by Mori in 1955 after the hysterectomy for cervical cancer (4). Ultrasonography and computed tomography have 85% sensitivity for the diagnosis. The recommended method of treatment is total excision due to low recurrence rate (12-17%). Aspiration of the cyst is not an effective method and almost always results in recurrence Is being investigated because of abdominal pain, sagittal, and therefore we have diagnosed the patient discussed lymphangioma
Keywords: Lymphangioma , Paraaortic , Surgery

Özet

Özet Kistik lenfanjiyom lenf sıvısının anormal bir birikimi ile karakterize nadir görülen benign konjenital bir tümördür. Primer lenfanjiom, erkeklerde daha sıktır ve % 80, beş yaşın altındaki hastalarda görülmektedir. Yaygın olarak, en çok ince bağırsağın mezenterik bölgesinde yer almaktadır. Lenf damarlarının gelişimsel kusurları nedeniyle lenfatik keselerinin çoğalması ve dilatasyonu sonucu olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Genellikle, cerrahi operasyon sonrası ve lenfoma nedeniyle kemoterapi sonrası görüldüğü gibi, primer olarak da oluşabilir. İlk kez 1842?de, Rokitansky tarafından lenf sıvısı içeren bir kistik kitle tanımı yapılmış ve 1955 yılında da Mori tarafından, serviks kanseri için histerektomi operasyonu sonrası lenfanjioma tanımlanmıştır. Ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi tanısı için% 85 duyarlılığa sahiptir. Tedavi için önerilen yöntem, düşük nüks oranı (% 12-17) nedeniyle lenfanjiomun total olarak çıkarılmasıdır. Karın ağrısı nedeniyle araştırılırken, lenfanjiom tanısı konan ve opere ettiğimiz hastayı tartıştık.
Anahtar kelimeler: Lenfanjiom , Paraaortik , Cerrahi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.