Create Account
Forget Password

Authors

Volkan Bilge Yiğit
Bülent Ecevit Üniversitesi T...
Cenk Evren
Medilife Beylikdüzü Hastanes...
Fikret Çınar
Bülent Ecevit Üniversitesi T...
Yalçın Özdemir
Bülent Ecevit Üniversitesi T...
Sibel Bektaş
Bülent Ecevit Üniversitesi T...

Who liked this


selin şahin
tıp fakültesi
10.08.2013

Causa Pedia
Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş
21.03.2013

Followers


Causa Pedia
Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş
21.03.2013

Laryngeal Tuberculosis Mimicking Supraglottic Laryngeal Cancer: A Case Report

Laryngeal Tuberculosis
Articles > Otorhinolaryngology
Submitted : 27.02.2013
Accepted : 04.03.2013
Published: 14.03.2013

Abstract

Laryngeal tuberculosis is the most common granulomatous inflammatory disease of the larynx. Today, laryngeal tuberculosis constitutes fewer than 1% of all cases with tuberculosis. In our case, laryngeal examination of a patient who presented with painful swallowing and hollowness in the voice, showed complete destruction of the epiglottis. A biopsy was initially suspicious for carcinoma of the larynx. The additional detection of a granulomatous reaction with the presence of acid fast bacilli in the sputum of the patient led to a diagnosis of laryngeal tuberculosis. This case study illustrates that tuberculosis should be considered in the differential diagnosis of laryngeal masses.
Keywords: Larynx , Tuberculosis , Lung

Özet

Laringeal tüberküloz, larinksin en sık granülomatöz enflamasyonudur. Günümüzde tüberkülozun laringeal tutulumu tüm tüberküloz olgularının %1'inden daha azdır.Vakamızda ağrılı yutma, seste boğukluk şikâyeti olan hastanın larinks muayenesinde epiglotu tamamen destrükteydi.Larinks karsinomu ön tanısı ile yapılan biyopsi sonucunda granülomatöz reaksiyon tespit edilen hastanın balgamında aside dirençli basil bulunması sonucu larinks tüberkülozu tanısı kondu. Sonuç olarak larengeal kitlelerin ayırıcı tanısında mutlaka tüberkülozda akılda tutulmalıdır

Anahtar kelimeler: Larinks , Tüberküloz , Akciğer
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.