Create Account
Forget Password

Authors

Erkan Akar
Sağlık Bakanlığı

Who liked this


mustafa çavdar
erü tıp fak.
20.06.2013

Causa Pedia
Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş
23.01.2013

Followers


Causa Pedia
Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş
23.01.2013

Rupture of Right Main Bronchus Characterized by Bilateral Pneumothorax: A Case Report

Rupture of Right Main Bronchus
Articles > Thoracic Surgery
Submitted : 06.01.2013
Accepted : 17.01.2013
Published: 23.01.2013

Abstract

Ruptures of bronchi usually result from blunt trauma and are quite uncommon. It is quite difficult to make the diagnosis and delays in treatment may emerge. A 32-year-old male patient was admitted to our emergency clinic after an out-of-vehicle traffic accident. Bilateral tube thoracostomy was performed because of bilateral pneumothorax. As a result of clinical examination of the patient and radiologic examinations, bronchial rupture was hypothesized and rigid bronchoscopy was performed. Since the rupture of the right main bronchus was identified on bronchoscopy, the rupture was repaired primarily with the right posterolateral thoracotomy. We presented this case with a review of the literature, because it is a rarely encountered event.
Keywords: Rupture of right main bronchus , blunt chest trauma , pneumothorax

Özet

Bronş rüptürleri, genellikle künt travma ile oluşmakta ve oldukça nadir görülmektedir. Tanı koymak oldukça zordur ve tedavide gecikmeler olabilir. Otuz iki yaşında erkek hasta araç dışı trafik kazası sonrası acil kliniğimize başvurdu. İki taraflı pnömotoraks nedeni ile bilateral tüp torakostomi uygulandı. Hastanın klinik muayenesi ve yapılan radyolojik incelemeler sonucunda bronş rüptüründen şüphelenildi ve rijit bronkoskopi yapıldı. Bronkoskopide sağ ana bronşta rüptür tespit edilmesi üzerine sağ posterolateral torakotomi ile primer olarak rüptür onarıldı. Bu makalede nadir bir durum travma sonrası gelişen bronş rüptürü olgusu literatür eşliğinde sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Sağ ana bronş rüptürü , künt toraks travması , pnömotoraks
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.