Create Account
Forget Password

Authors

Ömer Topuz
Kayseri Eğitim ve Araştırma...
Oktay Gürcan
Kayseri Eğitim ve Araştırma...
Tuncer Göker
Kayseri Eğitim ve Araştırma...
Tamer Ertan
Kayseri Eğitim ve Araştırma...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Laparoscopic removal of the ventriculoperitoneal shunt that protrused from anal canal

Anal Protrusion of the Ventriculoperitoneal Shunt
Articles > General Surgery
Submitted : 30.11.2012
Accepted : 04.12.2012
Published: 10.12.2012

Abstract

Ventriculoperitoneal shunt is a standard therapy for hydrocephalus. Among the complications of this surgical procedure meningiditis, malfunction of the catheter, dislocation of catheter, inguinal hernia , intestinal perforation, peritonitis, transanal protrusion of catheter can be seen. Intestinal perforation is a rare and late complication and sometimes may be fatal due to peritonitis and ventriculitis. In this case we report laparoscopic removal of the ventriculoperitoneal shunt catheter that protruded from anal canal.
Keywords: intestinal perforation , laparoscopy , hydrocephalus , ventriculoperitoneal shunt

Özet

Ventriküloperitoneal şant (VPŞ) hidrosefalinin tedavisinde kullanılan standart bir yöntemdir. Bu cerrahi prosedürün komplikasyonları arasında menenjit, kateterin çalışmaması, kateterin ayrılması, inguinal herni, intestinal perforasyon, peritonit, kateterin anal yolla dışarı çıkması sayılabilir. İntestinal perforasyon nadir ve genellikle geç görülen bir komplikasyondur ve peritonit veya ventrikülit nedeniyle ölümcül olabilmektedir. Bu yazıda VPŞ uygulaması sonrası peritoneal kateterin kolon perforasyonu nedeniyle anüsten çıktığı bir olguda kateterin laparoskopi yardımıyla çıkarılması sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: İntestinal perforasyon , Laparoskopi , Hidrosefali , Ventriküloperitoneal şant
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.