Create Account
Forget Password

Authors

Mevlüt Recep Pekçici
Ankara Eğitim ve Araştırma H...
Abdullah Şenlikci
Ankara Eğitim ve Araştırma H...
Marlen Süleyman
Ankara Eğitim ve Araştırma H...
Koray Koşmaz
Türkiye Yüksek İhtisas Eğiti...
Abdullah Durhan
Ankara Eğitim ve Araştırma H...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Synchronous Colon and Breast Cancer: A Case Report

Synchronous Colon and Breast Cancer
Articles > General Surgery
Submitted : 04.03.2021
Accepted : 21.03.2021
Published: 30.04.2021

Abstract

Treatment of synchronous solid tumors should be decided in a multidisciplinary oncology council. A 67-year old female patient was admitted to the general surgery outpatient clinic due to a mass in the right breast and rectal bleeding. The council made a decision for surgery as a BIRADS 5 lesion was observed on mammography and a mass in the rectosigmoid junction was observed on colonoscopy. First, the patient underwent a modified radical mastectomy and 1 month later, anterior resection. The patient died 7 years later from non-tumoral causes. Breast cancer and colon cancer are rarely observed synchronously. Surgery should be performed primarily on the one with lower morbidity. With effective treatment, survival is no worse than for cases with a single primary tumor.
Keywords: Synchronous tumor , colon cancer , breast cancer

Özet

Senkron solid tümörlerin tedavisine multidisipliner bir onkoloji konseyinde karar verilmelidir. 67 yaşında kadın hasta sağ memede kitle ve rektal kanama nedeniyle genel cerrahi polikliniğine başvurdu. Konsey, mamografide BIRADS 5 lezyonu ve kolonoskopide rektosigmoid bileşkede kitle görülmesi üzerine ameliyat kararı aldı. Hastaya önce modifiye radikal mastektomi ve 1 ay sonra anterior rezeksiyon uygulandı. Hasta 7 yıl sonra tümör dışı nedenlerden öldü.Meme kanseri ve kolon kanseri nadiren eş zamanlı olarak görülür. Cerrahi öncelikle morbiditesi düşük olana uygulanmalıdır. Efektif tedavi ile sağkalım, tek bir primer tümörü olan vakalardan daha kötü değildir.
Anahtar kelimeler: senkron tümör , kolon kanseri , meme kanseri
See Full Text
See PDF Document

Comments

Atakan Turgutkaya İlginç ve nadir bir vaka değerlendirmesi. Tedavide neler yapıldığından daha detaylı bahsedilse okuyucular için daha faydalı olurdu.


05.05.2021
Login for send comment.