Create Account
Forget Password

Authors

Veysel Kaplanoğlu
Ankara Keçiören Eğitim ve Ar...
Hatice Kaplanoğlu
Ankara Dışkapı Yıldırım Beya...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Intratendinous Ganglion of the Long Head of the Biceps Tendon

Intratendinous Ganglion Cyst
Articles > Radiology
Submitted : 21.12.2020
Accepted : 29.12.2020
Published: 01.04.2021

Abstract

Ganglion is a benign cystic mass, usually located around a joint or tendon sheath. It occurs frequently on the wrist, foot, ankle and knee. Intratendinous ganglion has been reported rarely and intratendinous ganglia of the long head of biceps brachi are very rare. According to the literature review, this is the fifth case reported as intratendinous ganglion of the long head of biceps tendon. Magnetic resonance imaging (MRI) is a guide in surgical planning and treatment, is very helpful in diagnosis. In this article, we present the intratendinous ganglion cyst of two cases originating from the tendon of the long head of the biceps brachi.
Keywords: Intratendinous ganglion , Long head biceps tendon , MRl , Shoulder , Arthroscopy

Özet

Ganglion, genellikle bir eklem veya tendon kılıfının çevresinde bulunan, iyi huylu kistik bir kitledir. El bileği, ayak, ayak bileği ve dizde sıklıkla ortaya çıkar. Intratendinöz ganglion nadiren bildirilmiştir ve biseps brachiinin uzun başının intratendinöz ganglionları oldukça nadirdir. Literatür incelememize göre, bu biseps tendonu uzun başının intratendinöz ganglionu olarak bildirilen beşinci vakadır. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) cerrahi planlama ve tedavide yol gösterici, tanıda oldukça yardımcıdır. Bu yazıda, biseps brakinin uzun başının tendonundan kaynaklanan iki olguya ait intratendinöz ganglion kistini sunuyoruz.
Anahtar kelimeler: İntratendinöz ganglion , Biseps tendon uzun başı , MRG , Omuz , Artroskopi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.