Create Account
Forget Password

Authors

Abdullah Şenlikci
Ankara Eğitim ve Araştırma H...
Erol Aksoy
Türkiye Yüksek İhtisas Eğiti...
Doğukan Durak
Hitit Üniversitesi Tıp Fakül...
Osman Aydın
Ankara Şehir Hastanesi
Erdal Birol Bostancı
Türkiye Yüksek İhtisas Eğiti...

Who liked this


No Record

Followers


No record

The Combination of a Transabdominal and Posterior Sacral Approach in a Patient with Retrorectal Schwannoma: Case Report

Retrorectal Schwannoma
Articles > General Surgery
Submitted : 18.09.2020
Accepted : 07.11.2020
Published: 17.02.2021

Abstract

Schwannomas are tumors of the peripheral nerve sheath, usually seen in the head and neck region, and rarely in the retrorectal area. The case is here presented of a retrorectal schwannoma, which was detected incidentally during examination for cholelithiasis, resected with a combination of transabdominal and posterior sacral approaches. The optimal surgical treatment of masses in the presacral region is total resection of the mass. If the distal part of the lesion can not be reached during transabdominal surgery, the entire mass can be removed by adding the posterior sacral approach.
Keywords: presacral mass , schwannoma , surgical extirpation

Özet

Schwannomlar periferik sinir kılıfından oluşan ve retrorektal alanda nadiren görülen tümörlerdir. 45 yaşındaki erkek hastanın tetkiklerinde presakral alanda 10 cmlik kitle gözlenmesi üzerine operasyon kararı alınmıştır. Ameliyat sırasında trans abdominal yolla kitle sakrumdan ayrılamamış ve posterior yaklaşım kararı alınmıştır. Koksiks çıkarıldıktan sonra kitleye posteriordan ulaşılmış ve kitle presakral alandan tamamen serbestleştirilmiştir. Sonrasında kitle batından çıkarılmıştır. Presakral bölgedeki kitlelerin optimal cerrahi tedavisi kitlenin total rezeksiyonudur. Transabdominal yoldan yapılan cerrahi sırasında lezyonun distaldeki kısmına ulaşılamaz ise posterior yaklaşım da eklenerek kitlenin tamamı çıkarılabilir.
Anahtar kelimeler: presakral kitle , schwannom , cerrahi ekstirpasyon
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.