Create Account
Forget Password

Authors

Yağmur Barcan
Haseki Eğitim ve Araştırma H...
Abdullah Karataş
Haseki Eğitim ve Araştırma H...
Gökhan Gürbüz
Haseki Eğitim ve Araştırma H...
Husamettin Yaşar
Haseki Eğitim ve Araştırma H...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Congenital Cholesteatoma Case With A Rare Anatomical Variation: A Sigmoid Sinus That Fills The Whole Mastoid Cavity

Congenital Cholesteatoma With Sigmoid Sinus Anatomical Variation
Articles > Otorhinolaryngology
Submitted : 13.08.2020
Accepted : 07.10.2020
Published: 04.12.2020

Abstract

Congenital cholesteatoma is a pathology that is thought to arise from embryonic remnants or inclusions but the mechanism of evolution of is not fully understood. Genetic factors, mastoid cavity pneumatization and the temporal bone developmental anomalies are considered to be effective in the formation of the congenital cholesteatoma. Although, anteriorly displaced sigmoid sinus is common, a sigmoid sinus which fills the whole mastoid cavity is a rarely seen anatomical variation. Herein, we reported a patient with these two rare conditions, namely sigmoid sinus which filled the whole mastoid cavity and congenital cholesteatoma was presented. We think that this case report will contribute to medical literature and aid professional practice.
Keywords: Congenital Cholesteatoma , Sigmoid Sinus , Anatomical Variation , Mastoid Cavity

Özet

Konjenital kolesteatom embriyonel epitelyal kalıntılardan ya da inklüzyonlardan meydana geldiği düşünülen ancak oluşum mekanizmasının tamamen açıklanamadığı bir patolojidir. Konjenital kolesteatom gelişiminde genetik faktörler, mastoid havalanma ve temporal kemik gelişim anomalilerinin etkili olabileceği ileri sürülmektedir. Anterior yerleşimli sigmoid sinüs sık rastlanabilen bir durum olmakla birlikte, sinüsün tüm mastoid kaviteyi dolduracak şekilde yerleşmesi oldukça nadir görülen bir anatomik varyasyondur. Olgumuzun bu nadir varyasyonu taşıması ve konjenital kolesteatom ile birlikte olmasının klinik tecrübe ve literatüre katkı açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Konjenital Kolesteatom , Sigmoid Sinüs , Anatomik Varyasyon , Mastoid Kavite
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.