Create Account
Forget Password

Authors

Hüseyin Yıldıran
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakü...
Atilla Can
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakü...
Güven Sadi Sunam
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakü...
Duygu Nur Kırıcı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakü...

Who liked this


No Record

Followers


No record

An İnteresting Case of Hemothorax Following Central Venous Catheterization

An İnteresting Case of Hemothorax
Articles > Thoracic Surgery
Submitted : 13.08.2020
Accepted : 07.10.2020
Published: 03.12.2020

Abstract

Hemothorax, one of the most important diagnoses of thoracic surgery emergencies, may occur due to various reasons. Decision making and surgical approach are vital in a patient with hemothorax diagnosed after cardiopulmonary arrest. In this article, it was aimed to present the reason for occurrence of an iatrogenic hemothorax case and its surgical management.
Keywords: Surgery , hemothorax , thoracoscopy

Özet

Göğüs cerrahisi acillerinin en önemli tanılarından olan hemotoraks çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Kardiyopulmoner arrest sırasında hemotoraks tespit edilen bir olguda, karar verme ve yaklaşımda cerrahi yaklaşım ve yönetimi hayati önem taşır. Bu yazıda, iyatrojenik bir hemotoraks olgusunun kliniğin oluşma nedeni ve cerrahi yönetiminin sunulması amaçlandı.
Anahtar kelimeler: Cerrahi , hemotoraks , torakoskopi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.