Create Account
Forget Password

Authors

Gözde Salihoğlu
Hopa Devlet Hastanesi
Çiçek Hocaoğlu
Recep Tayyip Erdoğan Ünivers...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Psychiatric Symptoms in Patients with 'Virchow - Robin Spaces'

'Virchow - Robin Spaces' and Psychiatric Symptoms
Articles > Psychiatry
Submitted : 13.06.2020
Accepted : 02.09.2020
Published: 16.11.2020

Abstract

Virchow-Robin spaces (VRS) are perivascular areas surrounding the cerebral vessels extending from the subarachnoid space to the brain parenchyma. VRS are normally microscopic, but when dilated they can be observed in magnetic resonance images (MRI). Although, VRS are rare phenomena in healthy people, they can be seen in relation to various diseases. Dilated VRS have been identified as a marker of cerebral small vessel disease. It is assumed that cerebral small vessel disease causes depression symptoms by disrupting the frontal brain structures or the connective pathways involved mood regulation. In this study, the clinical findings of a female patient who presented to our clinic with depressive symptoms and who had VRS in brain neuroimaging scans were presented with the findings of the literature.
Keywords: Virchow ? Robin Space , psychiatric symptoms

Özet

Virchow Robin mesafesi (VRM), subaraknoid alandan beyin parankimine uzanan serebral damarları çevreleyen perivasküler alanlardır. Normalde mikroskobik olan VRM?ler genişlediğinde, manyetik rezonans görüntülerinde (MRG) gözlenebilirler. VRM sağlıklı insanlarda nadir bir fenomen olmasının yanında çeşitli hastalıklarla ilişkili olarak görülebilir. Dilate VRM serebral küçük damar hastalıklarının bir belirteci olarak tanımlanmıştır. Serebral küçük damar hastalığının, frontal beyin yapıları veya duygudurum regülasyonunda yer alan bağlantı yollarını bozarak depresyon semptomlarına yol açtığını varsayılmaktadır. Bu çalışmada kliniğimize depresif belirtileri ile başvuran, beyin nörogörüntülemesinde VRM saptanan kadın hastanın klinik bulguları literatür bulguları eşliğinde sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Virchow - Robin Mesafesi , psikiyatrik belirtiler
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.