Create Account
Forget Password

Authors

Burhan Hakan Kanat
SBÜ Elazığ Sağlık Uygulama v...
Nizamettin Kutluer
Elazığ Fethi Sekin Şehir Has...
Nezahat Yıldırım
Elazığ Fethi Sekin Şehir Has...
Günay Yaşar
Elazığ Fethi Sekin Şehir Has...
Ahmet Şenel
Elazığ Fethi Sekin Şehir Has...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Heterotopic Ossification In The Anterior Abdomen Wall

Heterotopic Ossification
Articles > General Surgery
Submitted : 19.07.2019
Accepted : 10.08.2019
Published: 08.10.2019

Abstract

Heterotopic ossification is a condition characterized by new bone formation in a tissue that do not normally ossify. The most important factor among the causes is trauma. There is no definite information about the pathogenesis and treatment. Here, we present a twenty-two-year old male patient with heterotopic ossification in the incision line, who had previously undergone abdominal surgery.
Keywords: Heterotopic ossification , treatment , trauma

Özet

Heterotopik ossifikasyon normalde kemik dokusu olmaması gereken bir dokuda yeni kemik oluşumu ile karakterize olan bir durumdur. Sebepleri arasında en önemli etken travmadır. Patogenezi ve tedavisi hakkında kesin bilgiler yoktur. Bu yazımızda, daha önce karın cerrahisi geçirmiş ve insizyon hattında heterotopik ossifikasyon gelişmiş yirmi iki yaşında bir erkek hasta sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Heterotopik ossifikasyon , travma , tedavi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.