Create Account
Forget Password

Authors

Hatice Kaplanoğlu
Ankara Dışkapı Yıldırım Beya...
Aynur Turan
Ankara Dışkapı Yıldırım Beya...
Yasin Selek
Ankara Dışkapı Yıldırım Beya...
Elif Ayşe Uçar
Ankara Dışkapı Yıldırım Beya...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Intraneural Ganglion Cyst Arising from Proximal Tibiofibular Joint: A Case Report

Intraneural Ganglion Cyst
Articles > Radiology
Submitted : 25.04.2019
Accepted : 01.05.2019
Published: 25.06.2019

Abstract

Intraneural ganglion cysts are non-neoplastic, fluid-filled lesions located in the epineurium of the peripheral nerves. The most frequent location of occurrence is the common peroneal nerve at the level of the fibular neck. They usually occur in adult males and may lead to neurological findings. In the majority of patients, swelling and pain are seen in the neighborhood of the lateral part of the fibular neck that passes through the peroneal nerve. Here, we present a 28-year-old male patient who had intraneural ganglion cyst located in the peroneal nerve trauma along with his magnetic resonance imaging findings.
Keywords: Ganglion cyst , Superior tibiofibular joint , Magnetic Resonance Imaging

Özet

İntranöral ganglionlar, periferik sinirlerin epinöryumu içinde yer alan, neoplastik olmayan, sıvı dolu kistik oluşumlardır. En sık olarak fibular boyun düzeyinde ortak peroneal sinir lokalizasyonunda izlenirler. Genellikle, erişkin yaşta erkeklerde ortaya çıkar ve nörolojik bulgulara yol açabilir. Hastaların çoğunda peroneal sinirin geçtiği fibula boynu laterali komşuluğunda ele gelen şişlik ve ağrı şikayeti ile karşılaşılmaktadır. Biz, burada, 28 yaşında erkek hastanın peroneal sinir trasesinde lokalize intranöral ganglion kistini manyetik rezonans görüntüleme bulguları ile sunduk.
Anahtar kelimeler: Ganglion kisti , Süperior tibyofibular eklem , Manyetik Rezönans Görüntülemesi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.