Create Account
Forget Password

Authors

İbrahim Hıra
Ankara Dr. Hulusi Alataş Elm...
Mustafa Şahin
Sağlık Bilimleri Üniversites...
Ali Bayram
Sağlık Bilimleri Üniversites...
Mehmet Yaşar
Sağlık Bilimleri Üniversites...
Fatma Çevik Kaya
Sağlık Bilimleri Üniversites...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Nutritional Disorder in a 22-Month-Old Child due to a Rare Pathology: Plexiform Neurofibroma on the Lower Lip

Plexiform Neurofibroma on the Lower Lip
Articles > Otorhinolaryngology
Submitted : 12.03.2019
Accepted : 31.05.2019
Published: 16.07.2019

Abstract

Plexiform neurofibromas are benign tumors that originate from peripheral nerve cells. Although, they are generally asymptomatic, they may cause symptoms related to nerve-induced pain, paresis, or mass effect. Plexiform neurofibroma can be single or multiple as a component of neurofibromatosis type 1. In this study, we presented a plexiform neurofibroma case that caused nutritional disorder in a 22-month-old boy with neurofibromatosis type 1. Total surgical excision was performed. During the postoperative follow-up, the patient's nutrition improved and no recurrence was observed in the 18-month follow-up. This case is presented due to its rarity and unusual clinical complaints.
Keywords: Lip , Malnutrition , Neurofibromatosis type 1 , Oral cavity , Plexiform neurofibroma

Özet

Pleksiform nörofibromalar periferik sinir hücrelerinden kaynaklanan benign tümörlerdir. Genellikle, asemptomatik olmalarına rağmen tuttukları sinire bağlı ağrı, parezi veya bulundukları yerde kitle etkisi nedeni ile semptomlar oluşturabilirler. Tek ya da nörofibromatozis tip 1?in bileşeni olarak multiple olabilirler. Çalışmamızda nörofibromatozis tip 1 tanısıyla takipli 22 aylık erkek hastada, beslenme bozukluğuna neden olan alt dudak yerleşimli pleksiform nörofibroma olgusu sunulmuştur. Tedavide total cerrahi eksizyon uygulanmıştır. Ameliyat sonrası izleminde hastanın beslenmesi düzeldi ve onsekiz aylık takibinde nüks izlenmedi. Bu olgu nadir görülmesi ve sıra dışı şikayeti nedeniyle sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Beslenme bozukluğu , Dudak , Nörofibromatozis tip 1 , Oral kavite , Pleksiform nörofibroma
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.