Create Account
Forget Password

Authors

Nart Zafer Baytuğan
25 Aralık Devlet Hastanesi G...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Subcapsular Renal Hematoma after Percutaneus Coronary Intervention

Subcapsular Renal Hematoma after PCI
Articles > Cardiology
Submitted : 14.02.2019
Accepted : 25.04.2019
Published: 25.04.2019

Abstract

Subcapsular renal hematoma is a condition that is rarely seen in clinical pratic and may be related to different biolojical factors. It can be mortal because of severity and widespread of the hematoma. Early diagnosis and treatment of probable complications of patients who are performed percutaneus coronary intervention ( PCI) is very important in reducing morbidity and mortality. İn our case report, subcapsular renal hematom which was unexpected complication occured and it was treated successfully with conservative approach.

Keywords: Subcapsular renal hematoma , Percutaneus coronary intervention

Özet

Subkapsüler renal hematom, klinik pratikte oldukça nadir rastlanılan ve çeşitli etyolojik faktörlere bağlı gelişebilen bir durumdur. Hematomun şiddeti ve yaygınlığıyla alakalı olarak ölümcül de olabilir. Perkütan koroner girişim (PKG) uygulanan hastalarda oluşabilecek komplikasyonların erken teşhis ve tedavisi, morbidite ve mortalitenin azaltılması açısından oldukça önemlidir. Bizim vakamızda, PKG sonrası beklenmedik bir komplikasyon olan subcapsüler renal hematom görülmüş ve konservatif yaklaşımla başarılı şekilde tedavi edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Subkapsüler renal hematom , Perkütan koroner girişim
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.