Create Account
Forget Password

Authors

Ramazan Gündoğdu
Gaziantep Dr. Ersin Arslan E...
Zeki Özsoy
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversi...
Emin Daldal
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversi...
Özgür Yeniova
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversi...
İsmail Okan
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversi...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Laparoscopic Minimal Invasive Surgery for Early Gastric Outlet Obstruction After Corrosive Substance Intake

Gastric Outlet Obstruction after Corrosive Substance Intake
Articles > General Surgery
Submitted : 03.02.2019
Accepted : 08.04.2019
Published: 25.06.2019

Abstract

Corrosive substances are ingested either accidentally or intentionally for the purpose of suicide. Endoscopy must be performed within 24-48 hours to determine the damage. Endoscopic evaluation and classification of burn degree are important to guide the treatment and determine the prognosis. Esophageal stricture is the most frequent complication due to corrosive substance intake. Gastric complications are less common, and among them the most frequently reported is the late period gastric outflow. Here, we report a case of early gastric outlet obstruction after the accidental ingestion of a corrosive substance by a forty-one year old male patient who was successfully treated with laparoscopic gastroplasty.
Keywords: Korrosive substance , gastric outlet obstruction , minimal invasive surgery

Özet

Koroziv maddeler yanlışlıkla ya da intihar amaçlı içilmektedir. Hasarı belirlemek için ilk 24-48 saat içinde endoskopi yapılmaktadır. Endoskopik değerlendirme ve yanık derecelendirmesi tedaviyi yönlendirmek ve prognozu belirlemekte önemlidir. Koroziv madde içilmesine bağlı en sık gelişen komplikasyon özofagus darlığıdır. Mide komplikasyonları daha az görülmekte ve bunların arasında da en sık bildirilen, geç dönemde ortaya çıkan mide çıkışı obstrüksiyonlarıdır. Burada koroziv madde alımı sonrasında erken mide çıkış obstrüksiyonu gelişen 41 yaşındaki erkek hastaya uygulanan laparoskopik gastroplasti sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Koroziv madde , mide çıkış obstrüksiyonu , minimal invaziv cerrahi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.