Create Account
Forget Password

Authors

Atalay Doğru
Süleyman Demirel Üniversites...
Enes Gunhan
Süleyman Demirel Üniversites...
Emine Güchan Alanoğlu
Süleyman Demirel Üniversites...
Mehmet Şahin
Süleyman Demirel Üniversites...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Coexistence of Temporal Arteritis and Resistant Thrombocytopenia

Temporal Arteritis and Thrombocytopenia
Articles > Internal Medicine
Submitted : 04.01.2019
Accepted : 27.03.2019
Published: 07.05.2019

Abstract

Temporal arteritis is a granulomatous systemic vasculitis involving the middle and large arteries. Reactive thrombocytosis is often expected due to systemic inflammation in the active phase of the disease. Presence of thrombocytosis is a strong predictor of biopsy positivity and vascular damage. Here we present a case of temporal arteritis and refractory thrombocytopenia.
Keywords: Temporal arteritis , Thrombocytopenia , Vasculitis

Özet

Temporal arterit orta ve büyük çaplı arterleri tutan granülomatoz sistemik bir vaskülittir. Hastalığın aktif döneminde sistemik inflamasyon nedeniyle sıklıkla reaktif trombositoz beklenen bulgudur. Trombositoz varlığının biyopsi pozitifliği ve damar hasarının güçlü bir ön gördürücüsü olduğu belirtilmektedir. Burada temporal arterit ve dirençli trombositopeni birlikteliği olan bir vaka sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Temporal arterit , Trombositopeni , Vaskülit
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.