Create Account
Forget Password

Authors

Hatice Akpınar
SDÜ Diş hekimliği Fakültesi

Who liked this


No Record

Followers


No record

General anaesthesia in a patient with Edwards Syndrome: A Case Report

Submitted : 12.09.2018
Accepted : 16.10.2018
Published: 03.12.2018

Abstract

Edwards syndrome (ES) is a syndrome with severe fatal anomalies resulting from malformations of the 18th chromosome seen in 8000 live births. The male / female ratio is 1/4. Ninety percent of newborn babies die in the first twelve months. Patients have moderate mental retardation, muscle hypotonia and extremity anomalies, microcephaly, facial anomalies, developmental disorders, scoliosis, epilepsy, severe cardiac and urogenital anomalies. In a limited number of literature on ES, all cases were anesthetized to exclude lethal causes and emergencies. Our aim in presenting this case is to discuss the experience of anesthetic management of a 13-year- old patient with ES. He has undergone an elective and trouble-free operation and his dental treatments were successfully completed.
Keywords: Edwards Syndrome , General Anaesthesia , Dental Treatment

Özet

Edwards sendromu (ES), 8000 canlı doğumda bir görülen 18. kromozomdaki malformasyonlardan kaynaklanan ciddi ölümcül anomalilerle seyreden bir sendromdur. Erkek/kız oranı 1/4'tür. Doğmuş bebeklerin yüzde doksanı ilk on iki ayda kaybedilir. Hastalarda orta derecede mental retardasyon, kaslarda hipotoni ve ekstremite anomalileri, mikrosefali, fasiyal anomaliler, gelişimsel bozukluklar, skolyoz, epilepsi ve ciddi kardiyak anomaliler ve ürogenital anomaliler vardır . ES ile ilgili sınırlı sayıda literatürde, tüm olgular acil durumlarda ve ölümcül nedenleri dışlamak için anestezi almışlardır.
Bu vakayı sunma amacımız, çoğu hayatının çok erken dönemlerinde kaybedilen bu sendromik hastalardan farklı olarak 13 yaşına kadar yaşamış olan ve elektif ve sorunsuz bir operasyon geçiren hastadaki genel anestezi uygulama deneyimini literatürde eşliğinde tartışmaktır.
Anahtar kelimeler: Edwards Sendromu , Genel Anestezi , Dental Tedavi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.