Create Account
Forget Password

Authors

Hayal Şimşek
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Sertaç Ata Güler
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Turgay Şimşek
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Yiğit Çakıroğlu
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Saliha Yeşim Gürbüz
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Nihat Zafer Utkan
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Giant Mature Cystic Teratoma manifested as an Intraabdominal Mass

Giant Teratoma As A Intraabdominal Mass
Articles > Gynecology & Obstetrics
Submitted : 07.08.2018
Accepted : 20.08.2018
Published: 17.09.2018

Abstract

We aimed to present a case diagnosed with a rarely seen giant mature cystic teratoma. A solid mass lying up to xiphoid was palpated during the physical examination of a 32 year old, female patient who referred to us with the complaint of progressive dyspnea and abdominal swelling. Diaphragm was elevated on x-ray, a hydatid cyst that occupied a midline position in the abdomen lying down to the pelvis and an anechoic cystic lesion without a differential diagnosis were described on ultrasonography. The mass lesion was over 30cm that occupied the entire abdomen of the patient. She was explored with a prediagnosis of intra-abdominal mass that was excised with left salpinx and intact totally. The operation was ended after the mass was diagnosed as a teratoma by frozen section analysis. The increased risk of possible fertility problems, diminished ovarian reserve and bilateral ovarian teratoma development have increased the popularity of ovary-preserving tumor surgery.
Keywords: fertility preservation , ovarian neoplasms , teratoma

Özet

Nadir görülen dev olgun kistik teratom tanısı konan bir olgu sunmayı amaçladık. Progresif dispne ve abdominal şişlik şikayeti ile başvuran 32 yaşındaki bir kadın hastanın fizik muayenesinde ksifoid üzerinde bir kitle palpe edildi. X-ray görüntülemede diyafram eleve görünümdeydi. Ultrasonografide, abdomende orta hat pozisyonunu kaplayan ve pelvise kadar uzanan, anekoik kistik lezyon tanımlandı. İntraabdominal kitle ön tanısı ile araştırılan hastanın tüm karnını kaplayan 30 cm'den büyük kitle lezyonları sol salfenks ile birlikte tamamen eksize edildi. Operasyon esnasında çalışılan frozen kesit incelemede, kitle, teratom olarak bildirildikten sonra operasyon sona erdi. Muhtemel doğurganlık problemleri, azalan yumurtalık rezervi ve bilateral ovaryan teratom gelişimi riski, over koruyucu tümör cerrahisinin popülaritesini artırmıştır.
Anahtar kelimeler: üremenin korunması , over neoplazmları , teratom
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.