Create Account
Forget Password

Authors

Bartu Badak
Eskişehir Osmangazi Üniversi...
Necdet Fatih Yaşar
Eskişehir Osmangazi Üniversi...
Muhammed Kandemir
Eskişehir Osmangazi Üniversi...
Mustafa Başpınar
Ankara Şereflikoçhisar Devle...
İsmihan Gülden Karataş
Eskişehir Osmangazi Üniversi...

Who liked this


hüseyin kılavuz
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma H...
14.10.2018

Followers


No record

Frantz Tumor: Case Report

Submitted : 18.07.2018
Accepted : 30.08.2018
Published: 28.09.2018

Abstract

Cystic lesions of the pancreas are common in the clinic. However, most of the cases (80-90%) are pseudocysts or retantion cysts. Cystic neoplasms account for about 10-15% of cases. In the clinic, there are 4 types of pancreatic cystic neoplasms. These include serous cystadenoma, mucinous cystic neoplasm, intraductal papillary mucinous neoplasm and solid pseudopapillary neoplasm. Herein, we discuss a case of a 21- year-old female patient with Frantz tumor.
Keywords: pancreas , cystic , serous

Özet

Pankreasın kistik lezyonları, klinikte sık karşılaşılan hastalıklardandır. Ancak olguların çoğu (%80-90) psödokist ya da retansiyon kistidir. Olguların yaklaşık %10-15’i kistik neoplaziler oluşturur). Klinikte 4 tip pankreasın kistik neoplazileri vardır. Bunlar seröz kistadenoma, musinöz kistik neoplazm, intraduktal papiller musinöz neoplazm ve solid psödopapiller neoplazmdır. Bu yazımızda, Frantz tümörü tespit edilen 21 yaşındaki bayan hasta tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: pankreas , kistik , seröz
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.