Create Account
Forget Password

Authors

Çağatay Bilen
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp...
Gökmen Akkaya
Ege Üniversitesi Tıp Fakülte...
Osman Nuri Tuncer
Ege Üniversitesi Tıp Fakülte...
Mehmet Fatih Ayık
Ege Üniversitesi Tıp Fakülte...
Yüksel Atay
Ege Üniversitesi Tıp Fakülte...

Who liked this


No Record

Followers


No record

A Surgical Treatment Of Neoaortic Root Dilatation After Jatene Procedure

Neoaortic Root Dilatation After Jatene Procedure
Articles > Cardiovascular Surgery
Submitted : 16.07.2018
Accepted : 13.09.2018
Published: 28.09.2018

Abstract

The Jatene procedure, which provides correction at the arterial level in patients with transposition of the great arteries, has become the standard procedure since 1975. Jatene procedure cannot provide a complete anatomical correction even though it provides physiological repair. Because the pulmonary valve locates in left side and the systemic circulation is involved, the arterial system is not optimal. Because of this reason, neoaortic root dilatation may occur in late term follow-ups. We present a case in our clinic to whom the Jatene operation was performed with the diagnosis of transposition of the great arteries in the neonatal period, thereafter, the patient was operated due to the neoaortic root dilatation.
Keywords: Jatene , Transposition of the great arteries , Neoaortic root dilatation

Özet

Büyük arter transpozisyon (BAT)?lu hastalarda arterial seviyede düzeltme sağlayan Jatene operasyonu 1975 yılından sonra standart prosedür haline gelmiştir. Jatene prosedürü, fizyolojik tamir sağlasa da tam bir anatomik düzeltme sağlayamamaktadır. Pulmoner kapağın yerinde bırakılarak sistemik dolaşıma dahil edilmesinden dolayı arteriyal sistem en uygun şekilde olmamaktadır. Bu nedenden dolayı uzun dönem takiplerde neoaortik kök genişlemesi gözlenebilmektedir.
Biz de yazımızda, kliniğimizde yenidoğan döneminde BAT nedeni ile Jatene operasyonu uygulanan, sonrasında neoaortik kök genişlemesi nedeni ile opere edilen bir olguyu sunduk.
Anahtar kelimeler: Jatene , Büyük arter transpozisyonu , Neoaortik kök dilatasyonu
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.