Create Account
Forget Password

Authors

Sertaç Ata Güler
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Veysel Sarı
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Alican Güreşin
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Gökhan Pösteki
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Turgay Şimşek
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...

Who liked this


No Record

Followers


No record

A Rarely Seen Giant Esophageal Leiomyoma

Esophageal Leiomyoma
Articles > SURGICAL
Submitted : 12.05.2018
Accepted : 18.07.2018
Published: 14.08.2018

Abstract

Leiomyomas are the most common benign lesions of the esophagus and frequently occur in the lower third part of esophagus. Leiomyomas arising from muscularis propria are strictly limited. Leiomyomas, usually asymptomatic, increase significantly in their symptoms with increasing diameters. Accepted treatment of esophageal leiomyomas is surgical enucleation. We present the diagnosis and treatment stages of a patient who had a feeling of stabbing pain for about one year.
Keywords: Esophagus , leiomyoma , enucleation

Özet

Leiomyomlar, özofagusun en sık görülen benign lezyonları olup sıklıkla alt 1/3’lük kısımda bulunurlar. Muskularis propriadan köken alan leiomyomlar düzgün sınırlıdırlar. Genellikle asemptomatik olan leiomyomlar, çapları arttıkça semptomları da anlamlı derecede artar. Özofagus leiomyomlarının kabul edilen tedavisi cerrahi enükleasyondur. Olgumuzda, yaklaşık bir yıldır özellikle katı yiyecek yerken özofagusta ağrı ve takılma hissi olan, yapılan endoskopik biyopsi sonucu leiomyom tanısı alan hastanın tanı ve tedavi basamakları sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Özofagus , Leiomyom , Enükleasyon
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.