Create Account
Forget Password

Authors

Turgay Şimşek
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Hayal Şimşek
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Sertaç Ata Güler
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Özgür Çakır
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Nihat Zafer Utkan
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...

Who liked this


No Record

Followers


No record

A Breast Fibroadenoma Case Presenting as Breast Hamartoma

Breast Fibroadenoma Look Like Hemartoma
Articles > General Surgery
Submitted : 17.04.2018
Accepted : 27.04.2018
Published: 18.05.2018

Abstract

İngilizce Özet A 16-year-old female patient suffering from a palpable mass in her right breast for 4 months attended to our outpatient clinic. A 7 cm mobile, soft, nontender mass was palpated in her right breast. Mammographic examination results of the mass was initially considered as a breast hamartoma in differential diagnosis. Breast magnetic resonance imaging (MRI) reported a 6 x 4 cm mass that is heterogenous in T1 and T2 sequences, with lipoid component inside, highly contrasted and showing contrasted areas in late stages which mostly looked like a hamartoma. During surgery we detected that the excised mass was bilobulated, 6 x 5 cm in diameter having regular surface, yellowish in colour and capsulated macroscopically. After the pathological examination the lesion was reported as a fibroadenoma. Herein, we report a patient with a breast mass. The mass was radiologically considered as a hamartoma but histopathologically it was reported as a fibroadenoma.
Keywords: Fibroadenoma , Hamartoma , Breast cancer

Özet

Onaltı yaşında kadın hasta 4 aydan beri sağ memesinde ele gelen kitle şikayetiyle polikliniğe başvurdu. Muayenesinde sağ memesinde 7 cm kadar, yumuşak, ağrısız kitle palpe edildi. Mamografi incelemesinde ön planda meme hamartoması olarak düşünüldü. Meme manyetik rezonans incelemesinde (MRI) aynı lokalizasyonda 6x4cm'lik T1 ve T2 ağırlıklı incelemelerde heterojen, içerisinde yağ komponenti de bulunan yoğun kontrast tutan geç dönemde kontrastı devam ettiren lezyon izlendi, hamartom ile uyumlu olarak değerlendirildi. Meme sağ üst kadrandan yapılan insizyonla kitle eksize edildi. Makroskopik olarak 50 gr ağırlığında, bilobüle, 6x5 cm'lik düzgün yüzeyli kapsüle ve parlak sarı görünümde doku parçası izlendi. Histopatolojik olarak adenozis alanları içeren fibroadenom tanısı konuldu. Bu yazımızda, sağ memede kitlesi olan ve kitlenin radyolojik incelemesinde memenin hamartomu ön teşhisi alan ama histopatolojik olarak memenin fibroadenoması olarak kabul edilen bir hasta sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Fibroadenoma , Hemartoma , Meme kanseri
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.