Create Account
Forget Password

Authors

Mehmet Behram Çam
Acıbadem Kocaeli Hastanesi
Serdar Baylançiçek
Acıbadem Altunizade Hastanes...
Emre Üstündağ
Acıbadem Kocaeli Hastanesi

Who liked this


No Record

Followers


No record

Bilateral Large Haller Cells

Large Haller Cells
Articles > Otorhinolaryngology
Submitted : 08.11.2017
Accepted : 04.04.2018
Published: 04.04.2018

Abstract

Haller cell is one of the paranasal sinus anomalies that is located inferior to orbital floor and bulla ethmoidalis. It may cause recurrent acute rhinosinusitis and chronic rhinosinusitis. In this case report, the patient suffers from orbital pain and has recurrent sinusitis. Paranasal tomography shows that bilateral very large Haller cells. Haller cells were opened and excised by endoscopic sinus surgery, then patient complaints were improved considerably.
Keywords: Haller cell , recurrent rhinosinusitis , paranasal sinus anomalies

Özet

Haller hücresi orbital tabanın ve bulla etmoidalisin altında yeralan paranazal sinüs anomalilerinden biridir. Tekrarlayan akut rinosinüzite ve kronik rinosinüzite sebep olabilir. Bu yazımızda, orbital ağrı ve tekrarlayan sinüzit atakları ile kliniğimize başvuran bir hasta sunulmuştur. Hastanın bilgisayarlı tomografi görüntülerinde bilateral çok büyük Haller hücreleri saptanmıştır. Endoskopik sinüs cerrahisi uygulanarak Haller hücreleri açılmış, hastanın şikayetlerinde belirgin düzelme sağlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Haller hücresi , tekrarlayan rinosinüzit , paranazal sinüs anomalisi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.