Create Account
Forget Password

Authors

Derya Karabulut
Trakya Üniversitesi Tıp Fakü...
Osman Kula
İstanbul Üniversitesi Cerrah...
Ufuk Usta
Trakya Üniversitesi Tıp Fakü...
Atakan Sezer
Trakya Üniversitesi Tıp Fakü...
Nermin Tunçbilek
Trakya Üniversitesi Tıp Fakü...

Who liked this


No Record

Followers


No record

A Giant Lipoma Presenting with Colocolonic Invagination

Giant Lipoma in Colon
Articles > Radiology
Submitted : 28.10.2017
Accepted : 28.03.2018
Published: 02.05.2018

Abstract

Colonic lipomas are very rare and usually do not cause symptoms until they reach large size. Giant lipomas may mimic malignancy, depending on their symptoms, such as obstruction and invagination. Colonic lipomas should always be considered in differential diagnosis and proper radiological, colonoscopic evaluation is important to avoide unnecessary extensive surgical resection.
Keywords: Colonic Lipoma , Invagination , Acute Abdomen

Özet

Kolon lipomlarına çok seyrek rastlanır ve genellikle büyük boyutlara ulaşana kadar semptomlara neden olmazlar. Dev lipomlar obstrüksiyon ve invajinasyon gibi semptomlara neden olarak maligniteyi taklit edebilir. Kolon lipomlarının her zaman ayırıcı tanıda akılda bulundurulması, uygun radyolojik ve kolonoskopik değerlendirme, gereksiz geniş rezeksiyonların engellenmesinde yarar sağlar.
Anahtar kelimeler: Kolon Lipomu , İnvajinasyon , Akut Batın
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.