Create Account
Forget Password

Authors

Yiğit Düzköylü
Türkiye Yüksek İhtisas Eğiti...
Murat Ulaş
Türkiye Yüksek İhtisas Eğiti...
Ferudun Kaya
SB Ankara Eğitim ve Araştırm...
Erdal Birol Bostancı
Türkiye Yüksek İhtisas Eğiti...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Neuroendocrine Tumor Of Right Colon; Rare Localization And Surgical Treatment

Neuroendocrine Tumor Of Right Colon
Articles > General Surgery
Submitted : 19.09.2017
Accepted : 27.10.2017
Published: 27.10.2017

Abstract

Gastroenteropancreatic tumors are relatively rare tumors that can be encountered anywhere in the body, having possibility to cause carcinoid syndrome findings and followed by low rates of survival at advanced stages. Although they can be found anywhere in the gastrointestinal tract, it is not common to diagnose at right colon. In this case, we aimed to report a neuroendocrin tumor of right colon with clinical findings, surgical therapy and literature reports so far.
Keywords: Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors , colon tumors , colon NET

Özet

Gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörler tüm vücutta bulunabilen, karsinoid sendrom bulgularına yol açabilen, ileri evrelerde düşük sürvi oranlarıyla izlenen nispeten nadir tümörlerdir. Gastrointestinal kanalın herhangi bir yerinde bulunabilseler de sağ kolonda appendiks haricinde görülmeleri sık değildir. Bu olguda sağ kolondan kaynaklanan, preoperatif dönemde tanı almış bir nöroendokrin tümörü klinik bulguları, cerrahi tedavisi ve literatür bilgileri ışığında sunmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: Gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörler , kolon tümörleri , kolon NET
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.