Create Account
Forget Password

Authors

Ahmet Gökhan Sarıtaş
Çukurova Üniversitesi Tıp Fa...
Abdullah Ülkü
Çukurova Üniversitesi Tıp Fa...
Tolga Atılgan Akçam
Çukurova Üniversitesi Tıp Fa...
Kubilay Dalcı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fa...
Hasan Bilen Onan
Çukurova Üniversitesi Tıp Fa...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Haemangioma of the Breast: Case Report

Haemangioma of the Breast
Articles > General Surgery
Submitted : 24.08.2017
Accepted : 17.10.2017
Published: 22.11.2017

Abstract

As a benign and vascular lesion, hemangioma presents in the breast with an incidence of 0.4% of all breast lesions. It can be palpable or detected incidentally. Haemangiomas are classified into capillary, cavernous (the most common subtype), and venous; cavernous. A 50-year-old female was admitted to our clinic with a compliant of noticing a mass in the left-lateral quadrant of left breast . On physical examination, 1x1cm lesion underlying the skin was detected. Also, a reddish area on the skin was noticed. Mammography, breast ultrasonography (USG) and magnetic resonance imaging (MRI) findings were indicative for haemangioma. Surgical excision was denied by the patient whose lesion has no change in the size and/or nature in two years follow up.
Keywords: Breast , Haemangioma , mass

Özet

Memenin tümoral lezyonlarının %0,4?ünü içeren hemanjiyom benign vasküler bir meme lezyonudur. Palpable kitle olarak karşımıza çıkabileceği gibi, insidental olarak da saptanabilir. Kapiller, kavernöz veya venöz olarak sınıflandırılır. Kavernöz hemanjiyom en sık görülen tipidir.
Elli yaşında bayan hasta, yaklaşık 2 ay önce fark ettiği sol meme üst dış kadranda bulunan ve ele gelen kitle şikayetiyle başvurdu. Fizik muayenesinde yaklaşık 1x1 cm boyutlarında kitle saptandı. Cilt düzeyinde kırmızımsı renk değişikliği görüldü. Sağ meme ve bilateral aksilla muayenesi normal idi. Mamografi, meme magnetik resonans (MR) ve ultrasonografi (USG) görüntüleri hemanjiyomu desteklemekte idi. Cerrahi rezeksiyon önerilen hastaya, risk anlatıldı, operasyonu kabul etmedi. İki yıldır takip edilen hastanın lezyon boyutunda ve natüründe değişiklik gözlenmedi.
Anahtar kelimeler: Hemanjiyom , kitle , meme
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.