Create Account
Forget Password

Authors

Cenk Evren
Medilife Beylikdüzü Hastanes...
Nevzat Demirbilek
Medilife Beylikdüzü Hastanes...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Isolated Fibrous Dysplasia of The Inferior Turbinate

Fibrous Dysplasia
Articles > Otorhinolaryngology
Submitted : 05.08.2017
Accepted : 28.03.2018
Published: 24.04.2018

Abstract

Fibrous dysplasia is a slowly progressing nonneoplastic condition of unknown etiology, characterized by immature bone tissue including the different stages of cell metaplasia histologically. It is generally observed in childhood and adolescent periods. It may involve one or more bones during its course. In the head and neck area, it is frequently observed in the maxilla and mandibula. Paranasal sinus and turbinate involvement is rare. Although, the diagnosis may be established with direct radiography, computed tomography is the most appropriate imaging method in identifying the extent and character of the lesion. Tomography may include radiolucent, ground glass and sclerotic views according to the mineralization of the dysplasia area. Surgical excision is the preferred treatment method in symptomatic patients. Here, we present the case of a surgically treated 52–year-old male patient with monostotic fibrous dysplasia of the inferior turbinate.
Keywords: Fibrous dysplasia , turbinate , headache

Özet

Fibröz displazi, nedeni tam olarak bilinmeyen, yavaş gelişen, histolojik olarak hücre metaplazisinin farklı aşamalarını içeren immatür kemik doku ile karakterize neoplastik olmayan bir durumdur. Genellikle, çocukluk ve adolesan dönemde görülmektedir. Seyri esnasında bir veya birden fazla kemiği tutabilir. Baş-boyun bölgesinde, en sık maksilla ve mandibulada görülmektedir. Paranazal sinüs ve konka tutulumu nadirdir. Tanı, direkt radyografi ile konulabilmesine rağmen lezyonun yaygınlığını ve karakterini belirlemede bilgisayarlı tomografi en uygun görüntüleme yöntemidir. Displazi bölgesinin mineralizasyonuna göre tomografide radyolusent, buzlu cam ve sklerotik görünümler olabilir. Semptomatik hastalarda tercih edilen tedavi yöntemi cerrahi eksizyondur. Biz bu yazımızda erişkin dönemde, oldukça nadir olarak alt konka tutulumu ile başvuran ve cerrahi rezeksiyonla başarılı bir şekilde tedavi ettiğimiz monostotik fibröz displazili olgumuzu bildirdik.
Anahtar kelimeler: Fibröz displazi , konka , baş ağrısı
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.