Create Account
Forget Password

Authors

Hakan Yırgın
Sakarya Üniversitesi Tıp Fak...
Volkan Öter
Türkiye Yüksek İhtisas Eğiti...
Mehmet Aziret
Sakarya Üniversitesi Tıp Fak...
Kerem Karaman
Sakarya Üniversitesi Tıp Fak...
Metin Ercan
Sakarya Üniversitesi Tıp Fak...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Remnant Choledochal Cyst; Report of A Case

Remnant Choledochal Cyst
Articles > General Surgery
Submitted : 03.07.2017
Accepted : 21.08.2017
Published: 29.09.2017

Abstract

Choledochal cysts (CCs) are a congenital dilatation of the extrahepatic and/or intrahepatic bile duct which are commonly associated with pancreaticobiliary maljunction. Abdominal pain and recurrent attacks of acute pancreatitis due to protein plugs or stones occur in 5-30% of patients with remnant intrapancreatic choledochal cysts (IPCCs). The aim of this study was to report a case with abdominal pain of protein plugs and stones due to remnant IPCCs after incomplete prior resection. A 49-year-old female patient presented with abdominal pain on the epigastrium and right upper quadrant with intermittent fever, nausea, vomiting and weight loss that had lasted for more than six months. One and a half years prior, the patient had been diagnosed as a type I CC and undergone cyst excision with Roux-en-Y hepaticojejunostomy plus cholecystectomy at another hospital. Magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) marked cytic dilatation of the extrahepatic bile duct (remnant cyst) and an intraluminal mass. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) was performed and protein plugs were removed from the distal common bile duct. The symptoms were partially relieved and she had complaints repeatedly so it was decided to apply the Whipple procedure. Standard pancreaticoduodenectomy was performed. Patient’s postoperative period was uneventful and she was discharged on the 7th postoperative day.
Keywords: Remnant Choledochal cysts , Surgery , Complete excision

Özet

Koledok kistleri, ekstrahepatik ve / veya intrahepatik safra kanalının konjenital dilatasyonudur ve genellikle pankreatiko-biliyer malformasyon ile ilişkilidirler. Remnant intrapankreatik koledok kistleri olan hastaların % 5-30' unda protein tıkacı veya taşlara bağlı karın ağrısı ve akut pankreatit atakları oluşur. Bu çalışmanın amacı, yetersiz rezeksiyon sonrası rezidüel intrapankreatik koledok kistlerine bağlı protein tıkaçları ve taşları nedeniyle kronik karın ağrısı olan bir olgunun sunulmasıdır.
Kırk dokuz yaşında bayan hasta epigastriumda ve sağ üst kadranda son altı aydır olan karın ağrısı, aralıklı ateş, bulantı-kusma, kilo kaybı şikayetleriyle başvurdu. Bir buçuk yıl önce hastaya başka bir hastanede koledok kisti tanısı konularak koledok kist eksizyonu, Roux-en-Y hepatikojejunostomi ve kolesistektomi yapılmıştı. Hastanın çekilen magnetik resonans kolanjiopankreatograf (MRKP)’ sinde ekstrahepatik safra kanalının distalinde kistik genişleme(remnant koledok kisti) ve intraluminal milimetrik taş ile uyumlu lezyonlar saptandı. Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERKP) ile remnant kistik dilate koledoktan protein tıkaçları çıkarıldı. Semptomlarında kısmi rahatlama olan ve şikayetleri mükerrer kez tekrarlayan hastaya Whipple prosedürü uygulanmasına karar verildi. Hastaya standart pankreatikoduodenektomi ameliyatı yapıldı. Hastada operasyon sonrası komplikasyon gelişmedi ve hasta postoperatif 7. gün taburcu edildi.
Anahtar kelimeler: Remnant koledok kisti , Cerrahi , Tam eksizyon
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.