Create Account
Forget Password

Authors

Zeynep Özözen Ayas
Sakarya Üniversitesi Eğitim...
Kıyasettin Asil
Sakarya eğitim Araştırma Has...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Widespread Intracranial Calcification Due to Idiopathic Hypoparathyroidism

Intracranial Calcification Due to Idiopathic Hypoparathyroidism
Articles > Neurology
Submitted : 14.06.2017
Accepted : 19.09.2017
Published: 19.10.2017

Abstract

Intracranial calcification is a radiological description, it can be a clinically important marker. Different symptoms such as seizures, psychiatric disorders, headache, parkinsonism findings can be detected. Intracranial calcifications can be caused by many different diseases. Calcium accumulation is observed in basal ganglion, white matter and dentate nuclei in intracranial calcifications due to parathyroid diseases. In this article, a 41-year-old man with idiopathic hypoparathyroidism with diffuse intracranial calcification on computed tomography which was performed for migraine headache was discussed.
Keywords: intracranial calcification , idiopathic hypoparathyroidism

Özet

İntrakranial kalsifikasyon radyolojik bir tanımdır, ayrıca klinik olarak önemli bir belirteç olabilmektedir. Nöbet, psikiyatrik bozukluklar, başağrısı, parkinsonizm bulguları gibi farklı semptomlar görülebilmektedir. İntrakranial kalsifikasyonlar çok farklı hastalıklara bağlı ortaya çıkabilmektedir. Paratiroid hastalıklarına bağlı intrakranial kalsifikasyonlarda bazal ganglion, beyaz cevher ve dentat çekirdeklerde kalsiyum birikimi gözlenmektedir. Bu yazıda migren tipi başağrısı nedeniyle çekilen bilgisayarlı tomografide yaygın intrakranial kalsifikasyonu olan idiopatik hipoparatiroidili 41 yaşındaki erkek hasta tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: intrakranial kalsifikasyon , idiopatik hipoparatiroidi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.