Create Account
Forget Password

Authors

Hatice Topcu
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim...
Mehmet Necmettin Sutaşır
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim...

Who liked this


No one liked this yet.

Followers


A Pediatric Patient with Blow-out Trapdoor Type Fracture after Minor Eye Injury

Blow -Out Trapdoor Type Fracture
Articles > Emergency Medicine
Submitted : 28.05.2017
Accepted : 21.06.2017
Published : 27.07.2017

Turkish abstract

Orbital duvar kırıkları, künt travma ile oluşan intraoküler basıncın ani yükselmesi nedeni ile meydana gelir. Çocuklarda en yaygın olarak trapdoor tipi blow-out kırığı görülür. Blow out kırıkları en sık inferior (maxiller) ve medial (etmoid) duvarlarda meydana gelir. İnferior rektus kası sıkıştığı için inferior duvar kırıklarında yukarı bakış kısıtlılığı, enoftalmus, pitozis, aynı tarafta yanakta ağrı ve diplopi görülür. 12 yaşında kız hasta sol göz ve yüz travması sonrası acile getiriliyor, hastada diplopi ve yukarı bakış kısıtlılığı olması üzerine çekilen maksillofasiyal bilgisayarlı tomografi (BT)?de orbita tabanında trapdoor şeklinde fraktür saptanıyor. Hasta medikal tedavi sonrası, erken dönemde travma sonrası üçüncü gün cerrahiye yönlendirilerek opere edildi. Bu tip kırıkların gözden kaçırılmaması ve erken dönemde yapılan cerrahi operasyonun önemini vurgulamak amacı ile bu vaka sunulmuştur.

Introduction

Orbital duvar kırıkları, künt travma ile oluşan intraoküler basıncın  ani yükselmesi  nedeni ile  meydana gelir. Çocuklarda en yaygın olarak trapdoor tipi blow-out kırığı görülür.  Blow-out kırıkları en sık inferior (maxiller) ve medial (etmoid) duvarlarda meydana gelir. İnferior rektus kası sıkıştığı için inferior duvar kırıklarında yukarı bakış kısıtlılığı, enoftalmus, pitozis, aynı tarafta yanakta ağrı ve diplopi görülür 1

Case Report

On iki yaşında kız çocuğu evde kardeşiyle oynarken yerde yuvarlanma esnasında sol gözüne kardeşinin çarpması üzerine acile başvuruyor. Hastanın başvuru şikayeti  sol gözde ağrı ve şişlik idi.  Hastanın genel durumu iyi, şuuru açık, koopere, oryante, pupiller izokorik ve ışık refleksi her iki tarafta da vardı. Göz muayenesinde sol infraorbital alanda ödem mevcuttu bu yüzden sol infraorbital rim net değerlendirilemedi. Diplopi ve  yukarı bakış kısıtlılığı vardı.

Hastanın yapılan maksillofasiyal bilgisayarlı tomografi (BT)  görüntülemesinde sol maksiller lateral duvarında fissür ve sol orbita tabanında fraktür saptandı. Kırık parçanın içine infraorbital rektus kasının sıkıştığı görüldü (Şekil-1,2).

Şekil 1
Sol gözde infraorbital duvarda kırık ve oradaki yağlı planların maxiller antruma protüzyonu
Şekil 2
Sol maxiller lateral kenarda fissür

Hastaya baş elevasyonu, soğuk kompres, antiödem  ve antibiyotik  tedavisi uygulandı. Acil girişim düşünülmedi, travma sonrası üçüncü günde hasta operasyona alındı.

Discussion

Orbita kırıkları trafik kazası, düşmeler, şiddetli göz travmaları sonrasında görülür 2. Hammond ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 14 yaşındaki erkek hastanın minor diz travması sonrası trapdoor tipi orbital duvar kırığı tespit edilmiştir. Çocukluk döneminde minor travmaya bağlı kırıkların olabileceği de akılda tutulması gerekir. Erken ve geç dönem morbiditeyi engellemek için tedavisi gecikmeden yapılmalıdır 3.

Hastalar yüz travmasına bağlı ağrı, şişlik, ödem ve ek semptomlarla da acile başvurabilirler. Çocuklarda bulantı-kusma ve bilinç durumunda bozulma travmaya bağlı gelişen şikayetlerdir. Orbita kırığı olan çocuklarda bilinç durumunda bozulma Wei ve ark.?ın yaptığı çalışmada %55,6 oranında görülmüştür. Yumuşak doku ve kaslarda sıkışma sonucu okülovagal refleks nedeniyle klinik olarak bu semptomlar görülür 4.

Maksillofasiyal BT görüntülemesi yapılarak orbital kırıklar tespit edilir. Orbital fraktür tipleri trapdoor (bar kapısı), lineer, hinge (menteşe) ve comminuted (ufalanmış) olarak sınıflandırılır. Çocuklarda inferior trapdoor kırıkları orbital kaslarda herniasyonun görüldüğü en sık kırık tipidir 5.

Acile gelen normal göz muayenesi olan tüm blow-out kırığı olan hastalar retinal yırtılma ve ayrılma için tam dilate muayene yapılamadığından dolayı taburcu olurken göz kontrollerine yönlendirilmelidirler 6.

İzole blow-out kırıkları acil cerrahi gerektirmez. Ancak,  ilerleyen 3-10 gün içinde tamir için yönlendirilir.  Sinüs duvar kırığı için oral antibiyotik önerilir.

Sonuç

Çocukluk çağında olan göz travmalarında orbita alt duvar  kırıklarını atlamamak ve  erken zamanda cerrahiye yönlendirmek  akılda tutulması gereken bir durumdur.

References

  1. Marx, John A.  Rosen ?s Emergency Medicine.  8th Edition. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders;  2014. p.859.
  2. Wang NC, et al. Orbital blow-out fractures in children: characterization and surgical outcome. Chang Gung Med J. 2010; May-Jun;33(3):313-20.
  3. Hammond D, Grew N, Khan Z.  The white-eyed blowout fracture in the child: beware of distractions.  Case Rep. 2013 Jul; 2013(7): rjt054.
  4. Wei LA, Durairaj VD. Pediatric orbital floor fractures. J AAPOS. 2011;15:173?80.
  5. Baek SH, Lee EY. Clinical analysis of internal orbital fractures. Korean J Opthalmol. 2003;17:44?9.
Keywords : Trapdoor , Blow Out Kırığı , Travma

Comments

Login for send comment.