Create Account
Forget Password

Authors

Ramazan Gündoğdu
Gaziantep Dr. Ersin Arslan E...
Ercüment Tombalak
Gaziantep Dr Ersin Arslan Eğ...
Hasan Erkut
Gaziantep Dr Ersin Arslan Eğ...
Roza Elif Balan
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim...

Who liked this


No Record

Followers


No record

A Case Report of an Intermascular Giant Lipoma Causing Breast Asymmetry

An Intermascular Giant Lipoma
Articles > General Surgery
Submitted : 19.04.2017
Accepted : 07.06.2017
Published: 14.07.2017

Abstract

Lipomas are benign mesenchymal tumors composed of mature fatty tissues.They can be seen in any location where fat is normally present. They occur more often in the neck, shoulder and back. Generally, they present with slowly growing, asymptomatic, painless masses as well as their diameters can vary between a few centimeters to giant sizes. Total surgical excision, liposuction and local steroid injection are reported for treatment. In this case, we aimed to report a female patient with a giant intramuscular lipoma localized in her left breast posteriorly that progressed slowly and caused deformity during a course of a year. The patient was treated by a total excision of the lipoma.
Keywords: Giant lipoma , İntermüsküler lipoma , Breast asimmetry

Özet

Lipomlar, matür yağ dokusu içeren, yavaş büyüyen iyi huylu mezenkimal tümörlerdir. Yağ dokusunun olduğu herhangi bir yerde görülebilirler . Sırt, omuz ve boyun bölgesinde daha sık ortaya çıkarlar. Klinikte çapları birkaç santimetre olmakla beraber çok büyük boyutlara da ulaşabilen, genellikle yavaş büyüyen, asemptomatik ve ağrısız bir kitle olarak görülürler. Tedavisinde total cerrahi eksizyon, liposaction ve lokal steroid enjeksiyonu bildirilmiştir.
Burada, son 1 yılda sol memede yavaş yavas oluşan büyüme ve şekil bozukluğu yakınmalarıyla başvuran ve yapılan tetkikler sonucunda meme posteriorunda , intermüsküler yerleşimli dev lipom saptanarak total eksizyon yapılan olguyu sunmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: Dev lipom , meme asimetrisi , intermüsküler lipom
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.