Create Account
Forget Password

Authors

Adem Yokuş
Van Eğitim ve Araştırma Hast...
Tülün Savaş
Van Eğitim ve Araştırma Hast...
Sercan Özkaçmaz
Van Eğitim ve Araştırma Hast...
Suat Orak
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp...

Who liked this


No Record

Followers


No record

A Rare Cause of Papilledema: Guillain Barre Syndrome

Papilledema and GBS
Articles > Radiology
Submitted : 19.04.2017
Accepted : 26.05.2017
Published: 23.06.2017

Abstract

Guillain Barre Syndrome (GBS) is an acute inflammatory autoimmune polyneuropathy involving the peripheral nervous system. The diagnosis of GBS is mainly based on clinical findings, cerebrospinal fluid (CSF) analysis and neurophysiological criteria. However, Magnetic Resonance (MR) imaging can be used as an additional diagnostic method in the diagnosis of GBS and in the diagnosis of possible complications. Papilledema is seen as a rare complication in GBS. In this study, an eight-year-old schoolgirl with GBS diagnosed accompanied by papilledema was presented with clinical and radiological findings.
Keywords: Guillain-Barre Syndrome , Papilledema , Magnetic Resonance Imaging

Özet

Guillain-Barre sendromu (GBS) periferik sinir sistemini tutan, akut inflamatuvar, otoimmün bir polinöropatidir. GBS tanısı esas olarak klinik bulgular, beyin omurilik sıvısı (BOS) analizi ve nörofizyolojik kriterler ile konmaktadır. Bununla birlikte, manyetik rezonans (MR) görüntüleme, GBS’nin teşhisinde ve oluşabilecek komplikasyonların tanısında ilave bir tanı yöntemi olarak kullanılabilir. Papilla ödem GBS’de nadir bir komplikasyon olarak görülmektedir. Bu çalışmada papilla ödemin eşlik ettiği GBS tanısı alan 8 yaşındaki kız çocuk klinik ve radyolojik bulguları ile birlikte sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Guillain-Barre Sendromu , Papil ödem , Manyetik Rezonans Görüntüleme
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.