Create Account
Forget Password

Authors

Yasin Öztürk
Ankara Eğitim ve Araştırma H...
Kadri Özer
Ankara Eğitim ve Araştırma H...
Melike Oruç
Ankara Eğitim ve Araştırma H...
Koray Gürsoy
Ankara Eğitim ve Araştırma H...
Uğur Koçer
Ankara Eğitim ve Araştırma H...

Who liked this


No Record

Followers


No record

An Extremely Rare Anomaly of Median Nerve: Coexistance of Bifid Median Nerve and Persistent Median Artery

Coexıstance Of Bıfıd Medıan Nerve And Persıstent Medıan Artery
Articles > Plastic & Reconstructive Surgery
Submitted : 18.03.2017
Accepted : 09.06.2017
Published: 14.07.2017

Abstract

Carpal tunnel syndrome (CTS) is the most common entrapment neuropathy caused by compression of the median nerve into the carpal tunnel. High division of the median nerve proximal to the carpal tunnel is called bifid median nerve. The bifid median nerve anomalies have an incidence rate of 2.8%. This rare entity is often associated with various abnormalities such as persistent median artery, aberrant muscles, etc. The bifid median nerve may be one of the causes of carpal tunnel syndrome because of its relatively higher cross-sectional area compared with a non-bifid median nerve. Coexistance of bifid median nerve and persistent median artery is a very rare entity, affecting the 1-2% of the population.
We report a rare clinical case of sharp injury to the median nerve at the forearm level who had bifid median nerve accompanied by a persistent median artery in the same wrist who had symptoms of carpal tunnel syndrome for six months and also aggravated symptoms after the sharp injury.
Keywords: Bifid , Median , Nerve , Persistent , Artery

Özet

Karpal tünel sendromu (KTS), median sinirin karpal tünel içerisinde sıkışmasıyla ortaya çıkan ve en sık görülen tuzak nöropatidir. Median sinirin karpal tünel proksimalinde ikiye bölünmesi anomalisi bifid median sinir olarak adlandırılır. Bifid median sinir anomalilerinin görülme sıklığı % 2,8'dir. Bu nadir görülen anomali sıklıkla persistan median arter, aberran kaslar gibi çeşitli anomalilerle ilişkilidir. Bifid median sinir, normal bir median sinire oranla karpal tünel içerisinde daha fazla kesitsel alana sahip olduğu için KTS?nun nedenlerinden birisidir. Bifid median sinir ve median arter birlikteliği oldukça nadir saptanan bir durumdur. Bifid median sinir ve medyan arter birlikteliği popülasyonda %1-2 oranında görülen bir anomalidir.
Bu yazımızda, bifid median sinir ve persistan median arterli bir hastamızda 6 aydır KTS ile uyumlu şikayetleri sonrasında el bileğinde median sinir yaralanmasına yol açabilecek keskin yaralanma sonrası şikayetlerinin artması ile seyreden ve tanısal olarak bizi sürüncemede bırakan bir olguyu sunmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: Bifid , Median , Sinir , Persistan , Arter
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.