Create Account
Forget Password

Authors

Mustafa Reşorlu
Çanakkale Onsekiz Mart Ünive...
Muhsin Özgün Öztürk
Çanakkale Onsekiz Mart Ünive...
Nilüfer Aylanç
Çanakkale Onsekiz Mart Ünive...
Canan Akgün Toprak
Çanakkale Onsekiz Mart Ünive...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Renal Infarction Mimicking Inflammatory Bowel Disease: A Case Report

Renal Infarction
Articles > Radiology
Submitted : 10.03.2017
Accepted : 26.05.2017
Published: 23.06.2017

Abstract

Acute renal infarction is quite rare. Thromboembolism plays a major role in the etiopathogenesis. The principal risk factors for acute renal infarction are atrial fibrillation, atherosclerosis, a history of embolism and heart diseases. It frequently affects the advanced age group and exhibits no gender bias. Patients generally have non-specific symptoms, such as flank pain, upper abdominal pain, nausea, vomiting and fever. Since the clinical picture is not specific, diagnosis is delayed in many cases. We describe a 45-year-old patient presenting to our hospital with abdominal pain and vomiting and diagnosed with renal infarction at computerized tomography.
Keywords: Renal infarction , computed tomography , doppler ultrasonography

Özet

Akut renal enfarkt oldukça nadirdir ve etyolopatogenezinde tromboemboli major rol oynar. Akut renal enfarkt için en önemli risk faktörleri; atrial fibrilasyon, ateroskleroz, geçirilmiş emboli öyküsü ve kalp hastalıklarıdır. Sıklıkla ileri yaş grubunu etkilemekte ve cinsiyet ayrımı göstermemektedir. Hastalarda genellikle yan ağrısı, üst abdominal ağrı, bulantı, kusma ve ateş gibi nonspesifik semptomlar vardır. Klinik tablonun spesifik olmaması nedeniyle tanı konulması birçok olguda gecikmektedir. Bu çalışmada, hastanemize karın ağrısı, kusma şikayeti ile başvuran ve yapılan bilgisayarlı tomografi tetkiki ile renal enfarkt tanısı konulan 45 yaşındaki olgumuzu sunuyoruz.
Anahtar kelimeler: Renal enfarkt , bilgisayarlı tomografi , doppler ultrasonografi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.