Create Account
Forget Password

Authors

Hatice Köse
Yozgat Şehir Hastanesi
Fatih Temoçin
Yozgat Devlet Hastanesi
Tuğba Sarı
Buldan Göğüs Hastalıkları Ha...
Necla Tülek
Ankara Eğitim ve Araştırma H...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Infectious Mononucleosis in Differential Diagnosis of Crimean-Congo Haemorrhagic Fever

Submitted : 03.01.2017
Accepted : 11.03.2017
Published: 14.04.2017

Abstract

Crimean-Congo haemorrhagic fever (CCHF) is a viral haemorrhagic fever caused by Nairovirus in the family Bunyaviridae. The differential diagnosis includes, brucellosis, Q fever, rickettsiosis, ehrlichiosis, lyme disease, leptospirosis, salmonellosis, tick-borne encephalitis, malaria and other viral hemorrhagic fevers. Infectious mononucleosis should be remembered in THE differential diagnosis of Crimean-Congo haemorrhagic fever because of its non specific symptoms and similar laboratory findings. We report a case of infectious mononucleosis who was followed up with pre-diagnosis of Crimean-Congo haemorrhagic fever.
Keywords: Crimean-Congo haemorrhagic fever , Epstein-Barr virus , Infectious mononucleosis

Özet

Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA), Bunyaviridae ailesi, Nairovirus soyuna ait virüsün etken olduğu viral kanamalı ateştir. Ayırıcı tanısında bruselloz, Q ateşi, riketsiyoz, erlişiyozis, lyme hastalığı, leptospirozis, salmonellozis, kene kaynaklı ensefalit, malarya, diğer viral hemorajik enfeksiyonlar bulunmaktadır. Enfeksiyoz mononukleoz, nonspesifik semptomlar ve benzer laboratuvar bulguları olması nedeniyle ile KKKA ayırıcı tanısında hatırlanmalıdır. Yazımızda KKKA ön tanısıyla takip edilen ve enfeksiyöz mononükleoz tanısı alan olgu bildirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi , Ebstein Barr virus , Enfeksiyoz mononükleoz
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.