Create Account
Forget Password

Authors

Ahmet Eroğlu
Van Asker Hastanesi
Metehan Eseoğlu
Medipol Üniversitesi Hastane...
Op. Dr. Özge Ergün
Op. Dr. Özge Ergün Klinik
Hakan Şimşek
Haydarpaşa Sultan Abdülhamid...
Cem Atabey
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eği...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Rare Cervical Meningomyelocele in Newborn

Cervical Meningomyelocele
Articles > Neurosurgery
Submitted : 16.11.2016
Accepted : 11.03.2017
Published: 31.03.2017

Abstract

Neural tube defects (NTD) are one of the most frequently seen congenital malformations covering the spinal cord and cranium in the neonatal period. Myelomeningocele, meningocele, spina bifida occulta, syringomyelia, dermal sinus tract and tethered cord can develop due to incomplete neural arch closure. Meningocele is commonly seen in newborns. It may occur usually due to folic acid deficiency, a genetic tendency and certain drugs taken during pregnancy. It is usually seen in the lumbosacral region but the cervical region is a rare localization. A newborn baby girl was evaluated by cervical magnetic resonance (MR) imaging. The MR findings show cervical myelomeningocele sac and she is diagnosed as having myelomeningocele. We present the case, due to localization of the meningomyelocele and its rarity.
Keywords: Cervical , Congenital Anomalies , Meningomyelocele , Newborn

Özet

Nöral tüp defektleri (NTD), medulla spinalis ve kraniyumu kapsayan ve yenidoğan döneminde en sık saptanan konjenital malformasyonlardan birisidir. Nöral arkın kapanmasının tam gerçekleşememesi nedeni ile meningomyelosel, meningosel, spina bifida okülta, sirengomiyeli, dermal sinüs traktı ve tethered kord gelişebilmektedir. Yenidoğanda meningomyelosel yaygın görülebilmekte, genellikle folik asit eksikliği, genetik eğilim ve gebelik sürecinde alınan bazı ilaçlara bağlı oluşabilmektedir. Genellikle, lumbosakral bölgede görülür, servikal bölge lokalizasyonu nadirdir. Doğum sonrası, servikal bölgede kese görülmesi üzerine servikal magnetik rezonans (MR) görüntüleme ile değerlendirilen ve servikal meningomyelosel tesbit edilen yenidoğan kız bebek meningomyelosel lokalizasyonunun servikal bölgede olması ve nadir görülmesi nedeni ile sunmayı uygun gördük.
Anahtar kelimeler: Konjenital Anomali , Meningomyelosel , Servikal , Yenidoğan
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.