Create Account
Forget Password

Authors

Tuğra Gençpınar
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp...
Gökmen Akkaya
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp...
Çağatay Bilen
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp...
Barış Kemahlı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp...
Öztekin Oto
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp...

Who liked this


No Record

Followers


No record

OPCAB treatment option for Coronary Artery Disease in Myelodisplastic Syndrome

Management of Coronary Artery Disease in Myelodisplastic Syndrome.
Articles > Cardiovascular Surgery
Submitted : 12.06.2016
Accepted : 26.07.2016
Published: 02.08.2016

Abstract

The aim of this study is evaluate the outcomes of myelodysplastic syndrome on multivessel coronary artery disease. A 72-year-old male who had been diagnosed as myelodysplastic syndrome (MDS) referred for effort angina. On coronary angiography, critical 80% stenosis of the left main coronary artery and multivessel coronary artery disease (MVCAD) determined. On complete blood count the number of platelets was about 10-20^3/µL. We administered platelet replacement twice daily to increase the number of platelets to prevent hemorrhage for a week. This case was characterized with hemodynamic instability and difficulties in MDS after off pump coronary artery bypass grafting (OPCAB) due to thrombocytopenia of varying severity. He was stabilized after increasing the number of platelets. Herein, we have published this case due to its rarity and difficulty in decision-making.
Keywords: Thrombocytopenia , Myelodisplastic Syndrome , Coronary stenosis , Cardiac disorders , Myelofibrosis.

Özet

Bu çalışmanın amacı, çoklu damar koroner arter hastalığında myelodisplastik sendrom (MDS)?un etkilerini araştırmaktır. Bilinen MDS tanılı 72 yaşında erkek hasta, efor anjinası ile başvurdu. Koroner anjiografisinde, özellikle sol ana koroner arter de %80 darlık olmak üzere çoklu segment koroner damar hastalığı (MVCAD) tespit edildi. Tam kan sayımında, trombosit sayısı 10-20^3/µL olarak ölçüldü. Trombosit sayısını arttırmak ve hemoraji gelişmesini önlemek amacı ile günlük iki kez, bir hafta boyunca trombosit replasmanı uygulandı. Bu olgu, çalışan kalp koroner bypass cerrahisi (OPCAB) sonrası; hemodinamik uygunsuzluk ve MDS?daki klinik zorluklar ile değişik derecelerde ciddi trombositopeni olması nedeniyle önemliydi. Hasta stabilizasyonu, trombosit sayısının arttırılması sonrasında sağlandı. Bu olgu, nadir rastlanması ve tedavi algoritmasındaki karar verme zorlukları sebebi ile sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Trombositopeni , Myelodisplastik sendrom , Koroner stenoz , Kardiyak hastalıklar , Myelofibrosis.
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.