Create Account
Forget Password

Authors

Hüsamettin Bayraktar
İnönü Üniversitesi Tıp Fakül...
Burhan Hakan Kanat
SBÜ Elazığ Sağlık Uygulama v...
Ceyhun Erdem
İnönü Üniversitesi Tıp Fakül...
Ertuğrul Karabulut
İnönü Üniversitesi Tıp Fakül...
Bülent Ünal
İnönü Üniversitesi Tıp Fakül...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Xanthogranulomatous Inflammation Mimicking Delayed Local Recurrence of Breast Cancer

Xanthogranulomatous Inflammation After Mastectomy
Articles > General Surgery
Submitted : 06.05.2016
Accepted : 21.06.2016
Published: 12.07.2016

Abstract

Xanthogranulomatous inflammation (XGI) contains common lipid-laden macrophages in the microscopic structure. It can be seen in various parts of the body. Macroscopically, it is characterized by common bright yellow abscesses, and it may mimic a tumor. A sixty-year-old woman, who had a mastectomy for breast cancer 10 years ago, referred to our polyclinic with a palpable mass under the incision line. The patient has been initially considered to have a local recurrence after the investigations and operated for the second time. However, pathology results were reported as XGI. This situation has supported the tumor immitating ability of XGI.
Keywords: Xanthogranulomatous Inflammation , Breast Cancer

Özet

Ksantogranülomatöz inflamasyon (KGİ) vücudun çeşitli bölgelerinde görülebilir. Mikroskobik yapısında yaygın lipit yüklü makrofajlar izlenir. Makroskobik görünümünde ise parlak sarı renkte yaygın abseler şeklinde olup, bu hali ile tümörü taklit edebilmektedir. Yazımızda, 10 yıl önce meme kanseri nedeniyle opere olup polikliniğimize insizyon altında kitle nedeniyle başvuran 60 yaşında bir kadın hasta sunulmuştur. Gelişinde yapılan tetkikler sonucunda ilk olarak lokal nüks düşünülen hasta opere edilmiştir. Patoloji sonucu KGİ olarak raporlanmıştır. Bu durum KGİ'nun tümörü taklit edebilme özelliğini desteklemiştir.
Anahtar kelimeler: Ksantogranülomatöz inflamasyon , Meme Kanseri
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.