Create Account
Forget Password

Authors

Turgut Anuk
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakü...
Şahin Kahramanca
Kars Devlet Hastanesi
Bülent Çağlar Bilgin
Kanuni Sultan Süleyman Eğiti...
Hasan Altun
Kağızman Devlet Hastanesi, G...
Mehmet Fatih Avşar
Numune Eğitim Araştırma Hast...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Complication of Foreign Bodies in Stomach

Foreign Bodies in Stomach
Articles > General Surgery
Submitted : 10.03.2016
Accepted : 25.03.2016
Published: 11.04.2016

Abstract

Swallowing foreign matters generally comes true unconsciously mind in childhood, in order to commit suicide in adults or consciously in outcome assesment of psychiatric condition. these are incidents, which are high morbidity and mortality of it, from conventionel treatments toendoscopic interventions and surgery.

Case 1: Fossil polyester silicone that is 2150 gr by gastrotomy and 970 gr by jejetonomy from stomach in laparotmy was removed from man sick person who has nausea, vomit, drink silicone for two months, and is psychiatric illness and 37 years old.

Case 2: Imitation leather piece, which is 4x3 cm, was removed from a woman sick person who has stomachache and vomit in hard congenital retar and 28 years old.

Case 3: After acute abdomen diagnosis, metal nail which is 7,8 cm was removed and focus of perforation which is 3-4 mm was determined from a man sick person who has stomachache by laporatomy.

In case of swallowing foreign matters, form, amount, type, format and clinic of matter are effective in determining diagnosis and treament protocol. They often drop theirselves. While endoscopic attempts and surgery are being performed in noncomplice matters which can't pass from bowel, surgery has to be performed in complice cases.
Keywords: Stomach , Foreign bodies , Silicone , Perforation , Ileus

Özet

Yabancı cisim yutmaları genellikle çocuklarda bilinç dışı, yetişkinlerde ise intihar amaçlı ve psikiyatrik bozukluk sonucu bilinçli olarak gelişir. Tedavisi konvansiyonel yöntemlerden, endoskopik girişimler ve cerrahiye kadar uzanan, morbiditesi ve mortalitesi yüksek olabilen kazalardır.
Olgu 1: Bulantı ve kusması olan ve 2 aydır silikon içen psikiyatrik rahatsızlığı bulunan ve ileus gelişen 37 yaşındaki olan erkek hastadan laparotomide mideden gastrotomi ile 2150gr, jejenotomi ile de 970 gr taşlaşmış polyester silikon çıkarıldı.
Olgu 2: Karın ağrısı ve kusma şikayeti ile acile başvuran ağır konjenital mental retarde 28 yaşındaki bayan hastanın midesinden gastrotomi ile 4x3 cm’lik suni deri parçası çıkarıldı.
Olgu 3: Karın ağrısı şikayeti ile acile başvuran 20 yaşındaki erkek hastadan akut batın tanısyıla laparotomi yapılarak midede 3-4 mm’lik perforasyon odağı tespit edildi ve 7,8 cm’lik metal çivi çıkarıldı.
Yabancı cisim yutulması durumlarında cismin şekli, cinsi, boyutları, miktarı ve kliniği, tanı ve tedavi protokolünü belirlemede çok etkindir. Sıklıkla kendiliğinden düşerler. Nonkomplike ancak cismin büyüklüğü ve şeklinin bağırsaklara geçişine izin vermeyeceği tıkayıcı tipteki cisimlerde endoskopik girişimler veya cerrahi uygulanırken, komplike olgularda cerrahi kaçınılmazdır.
Anahtar kelimeler: Mide , Yabancı cisim , Silikon , Perforasyon , İleus
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.