Create Account
Forget Password

Authors

Kenan Öztürk
Süleyman Demirel Üniversites...
Büşra Candan
Süleyman Demirel Üniversites...
Cemil Bilkay
Süleyman Demirel Üniversites...
Ahmet Dursun
Süleyman Demirel Üniversites...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Double Femoral Vein: A Case Report

Double Femoral Vein
Articles > Anatomy
Submitted : 03.01.2016
Accepted : 14.01.2016
Published: 01.02.2016

Abstract

The aim of this case report is to describe variation in the femoral vein and its components. Double femoral veins were observed in the left femoral triangle of a 55 year old male embalmed cadaver during routine dissection. Femoral vein in this case separated into two veins as superficial and deep constituent in adductor canal. The diameters of double femoral veins were measured. The femoral artery passed from between these two veins. Femoral veins connected a small connection branch to each other near the apex of femoral triangle and a superficial vein drained to this connection branch. These veins were reunited after 9.7 cm from the cleavage site. The diameter of the femoral vein just after the junction was 10 mm. Double femoral veins are not rare. But in our case, it is important due to the existence of a connection branch. Double femoral veins are crucial for investigation of the lower limb venous network, particularly for deep vein transposition on the opposite limb and the mapping of cardiovascular disease. Additionally, it is important to avoid from misdiagnosis of deep vein thrombosis in the femoropopliteal veins.
Keywords: Femoral vein , Variation , Deep vein thrombosis

Özet

Bu vaka raporunun amacı, vena femoralis?teki bir varyasyonu ve onun komponentlerini açıklamaktır. Tahnit edilmiş 55 yaşındaki erkek bir kadavranın rutin diseksiyonu sırasında sol trigonum femorale?de çift vena femoralis gözlendi. Bu vakada vena femoralis, canalis adductorius?da yüzeyel ve derin komponent olmak üzere ikiye ayrılmış ve bu iki venin çapı orta noktalarından ölçülmüştür. Ayrıca arteria femoralis?in bu iki venin arasından geçtiği görülmüştür. Vena femoralis?ler trigonum femorale?nin tepe noktası yakınında küçük bir bağlantı dalı ile birbirlerine bağlıydılar ve bir yüzeyel ven de bu bağlantı dalına açılıyordu. Bu venlerin ayrılma yerinden 9,7 cm sonra yeniden birleştikleri görüldü ve bu birleşmeden hemen sonra vena femoralis?in çapı 10 mm olarak ölçüldü. Çift vena femoralis nadir görülen bir durum değildir. Ancak bizim vakamız, bir bağlantı dalının varlığından dolayı önemlidir. Çift vena femoralis, alt ekstremitenin venöz ağının araştırılmasında ve özellikle kardiyovasküler hastalıkların haritalanması ve karşı ekstremiteye derin ven transferinde büyük öneme sahiptir. Ayrıca, femoropopliteal venlerde derin ven trombozunun yanlış tanısından kaçınmak için önemlidir.
Anahtar kelimeler: Femoral ven , Varyasyon , Derin ven trombozu
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.