Create Account
Forget Password

Authors

Atalay Doğru
Süleyman Demirel Üniversites...
Yunus Ugan
Süleyman Demirel Üniversites...
Hakan Demirtaş
Süleyman Demirel Üniversites...
Mehmet Şahin
Süleyman Demirel Üniversites...
Şevket Ercan Tunç
Süleyman Demirel Üniversites...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Fever of Unknown Origin with Idiopatic Intracranial Hypertension: Behcet’s Disease

Behçet' s Disease
Articles > Internal Medicine
Submitted : 24.12.2015
Accepted : 11.01.2016
Published: 10.02.2016

Abstract

Behçet's disease (BD) is a chronic, inflammatory, systemic vasculitis characterized by remissions and relapses. Most clinical manifestations of Behçet’s disease such as skin, joints, lungs, blood vessels, central nervous system and gastrointestinal system, are believed to be due to vasculitis. Fever is seen in 22% of Behçet's disease cases. Fever is closely related to vascular, neurological and joint involvement but fever is rarely seen as the first sign of BD. We report a case with idiopathic intracranial hypertension followed by fever of unknown origin and then diagnosed as BD.
Keywords: Fever , Behçet' s disease , Cranial hypertension

Özet

Behçet Hastalığı remisyon ve alevlenme ile seyreden kronik, inflamatuar, sistemik bir vaskülittir. Behçet hastalığında cilt, eklem, akciğer, damarlar, merkezi sinir sistemi ve gastrointestinal sistem gibi çok sayıda organ tutulumu görülebilir ve tutulumların vaskülit nedenli olduğu düşünülmektedir. Behçet Hastalığı seyrinde %22 oranında ateş tespit edilmektedir. Ateş atağı vasküler, nörolojik ve eklem tutulumu ile yakından ilişkilidir. Fakat ateşin BH nın ilk bulgusu olarak ortaya çıkması nadir olarak görülmektedir. Burada idiyopatik intrakranial hipertansiyon nedeniyle takip edilen ateş etiyolojisi nedeniyle yapılan tetkiklerinde Behçet hastalığı tanısı konulan bir vaka sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Ateş , Behçet Hastalığı , Kranial hipertansiyon
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.