Create Account
Forget Password

Authors

Halil Rakıcı
Recep Tayyip Erdoğan Ünivers...

Who liked this


Halil Rakıcı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
30.12.2016

Followers


No record

The Formation of Stones in the Pancreaticduct in Hypercalcemic Patients with Dyspeptic Symptoms

Hyperparathyroidism and Chronic Pancreatitis
Articles > Internal Medicine: Gastroenterology
Submitted : 23.12.2015
Accepted : 26.02.2016
Published: 26.02.2016

Abstract

We are representing this case to emphasize the importances of consideringthe risk of chronicpancreatitis in a patient with long term asymptomatic hypercalcemia and its early diagnosis, treament. The patient is also diagnosed with hyperparathyroidism associated with parathyroid adenoma.Especially in cases of long term hypercalcemia pancreatic canal stones can be formed and the sestones can cause chronic pancreatitis. In daily pratic, chronic pancreatit is may be the reason of researched dyspeptic patients who don’t feel pain not responding to the treatment. This condition is overlooked sometimes. Pancreatic failure can be prevented by detecting of pancreatic duct stones earlier. Pancreatic enzyme replacement can help to reduce dyspeptic complains.
Keywords: Chronic pancreatitis , Hypercalcemia , Hyperparathyroidism , Dyspepsia

Özet

Özellikle uzun süre hiperkalsemik seyreden hastalarda, pankreas kanal taşları gelişebilir ve bu taşlar kronik pankreatite neden olabilir. Günlük pratikte dispeptik hastalarda, ağrı yokluğunda kronik pankreatit, ayırıcı tanıda nadiren akla gelmektedir. Tedaviye cevapsız araştırılmış dispeptik hastalarda altta yatan sebep kronik pankreatit olabilir. Bu durum çoğu zaman gözden kaçmaktadır. Önceden pankreas kanal taşlarının tespiti ile gelişebilecek olan bir pankreas yetmezliğinin önlenebilmesi mümkün olabilir. Pankreas enzim replasmanı dispeptik yakınmaların düzelmesini sağlayabilir.
Bu yazıda, uzun süredir asemptomatik hiperkalsemik olan ve daha sonra kronik panreatit teşhisi konulan bir hastayı sunarak, kronik pankreatit hastalığının erken tanı ve tedavisinin yanı sıra bu ihtimali akla getirmenin önemini vurgulamayı amaçladık.
Bu hastada ayrıca, tetkikleri sonucunda paratiroid adenoma bağlı hiperparatiroidi saptanmıştır.
Anahtar kelimeler: Kronik pankreatit , Hiperkalsemi , Hiperparatiroidi , Dispepsi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.