Create Account
Forget Password

Authors

Buket Yılmaz Bülbül
Trakya Üniversitesi Tıp Fakü...
Mehmet Çelik
Trakya Üniversitesi Tıp Fakü...
Sibel Güldiken
Trakya Üniversitesi Tıp Fakü...
Semra Aytürk
Trakya Üniversitesi Tıp Fakü...
Funda Üstün
Trakya Üniversitesi Tıp Fakü...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Creatine Kinase Level Increase Detected During Methimazole Treatment

Myalgia During Methimazole Treatment
Articles > Internal Medicine: Endocrinolgy & Metabolism
Submitted : 22.12.2015
Accepted : 19.02.2016
Published: 19.02.2016

Abstract

Antithyroid drugs are commonly used in the treatment of hyperthyroidism. Creatine kinase level elevation is a rare side effect of methimazole, which is important for the risk of the development of rhabdomyolysis. In this report, we presented a patient with myalgia and creatine kinase level increase detected during methimazole treatment given for Graves disease.
Keywords: Hyperthyroidism , Myalgia , Creatine kinase

Özet

Günümüzde hipertiroidi nedeniyle antitiroid ilaçlar sık kullanılmaktadır. Metimazole bağlı kreatin kinaz yüksekliği nadir görülen yan etkilerden biridir. Kreatin kinaz yüksekliği, rabdomiyoliz gelişme riski nedeniyle dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Biz bu yazımızda, Graves hastalığı nedeniyle metimazol tedavisi başlanan, takibinde miyalji şikayeti ortaya çıkan ve kreatin kinaz yüksekliği saptanan hastayı sunduk.
Anahtar kelimeler: Hipertroidizm , Miyalji , Kreatin kinaz
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.