Create Account
Forget Password

Authors

Serkan Ünlü
Malatya Devlet Hastanesi
Metin Doğan
İnönü Üniversitesi Tıp Fakül...
Ayşegül Sağır Kahraman
İnönü Üniversitesi Tıp Fakül...
İsmail Okan Yıldırım
İnönü Üniversitesi Tıp Fakül...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Evaluation of CSF Flow of a Patient with Neuroendoscopic Third Ventriculostomy by using Phase Contrast-Magnetic Resonance Imaging

Evaluation of CSF Flow of a Patient with Neuroendoscopic Third Ventriculostomy
Articles > Radiology
Submitted : 17.12.2015
Accepted : 26.05.2017
Published: 27.07.2017

Abstract

Neuroendoscopic third ventriculostomy is a technique used in the treatment of hydrocephalus. The morbidity associated with this technique is low and the success rate is high. It is important to ensure that ventriculostomy performed, is effective. Phase contrast-magnetic resonance imaging (PC-MRI) technique, provides information about its efficacy. PC-MRI shows cerebrospinal fluid (CSF) flow and CSF flow path non-invasively. To determine the efficacy of ventriculostomy performed on a thirty-two-year male patient two years ago, we used PC-MRI technique. Herein, we present his symptoms and findings.
Keywords: PC-MRI , CSF , Hydrocephalus

Özet

Nöroendoskopik üçüncü ventrikülostomi, hidrosefali tedavisinde başarı ile kullanılan, morbiditesi düşük, başarı oranı yüksek bir tekniktir. Üçüncü ventrikül tavanına açılan şantın fonksiyonel olup olmaması tedavinin etkinliğini için önemlidir. Faz kontrast - manyetik rezonans (FK-MRG) tekniği, beyin omurilik sıvısı (BOS) akımı ve BOS akım yolu hakkında invaziv işleme gerek duymadan bilgiler vermektedir. Biz bu olgu sunumu ile nöroendoskopik üçüncü ventrikülostomi operasyonu uygulanmış hastanın ventrikülostomi operasyonunun fonksiyonel olup olmadığını anlamak üzere FK-MRG yöntemi ile yapılan değerlendirmeyi ve bulgularını sunmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: FK-MRG , BOS , Hidrosefali
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.