Create Account
Forget Password

Authors

Oğuzhan Dinçel
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fa...
Mustafa Göksu
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fa...
Abdullah Atlıhan
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fa...
Mehmet Şirik
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fa...

Who liked this


No Record

Followers


No record

A Rare Case: Paraduodenal Hernia

Paraduodenal Hernia
Articles > General Surgery
Submitted : 18.11.2015
Accepted : 27.11.2015
Published: 03.12.2015

Abstract

Internal herniation of small bowel obstruction is uncommon and is one of the causes.Paraduodenal herniae are the most common internal herniae, accounting for 50% of the cases. Left?sided hernia are three times more common than right?sided paraduodenal herniae. Diagnosis is rarely made preoperatively but abdominal imaging helps to detect symptomatic cases early on. We report a case of right-sided paraduodenal hernia presented with nausea, vomiting and abdominal pain, diagnosed after abdominal computerized tomography
Keywords: Internal hernia , Paraduodenal hernia , computerized tomography

Özet

İnternal herniasyonlar ince barsak obstrüksiyonlarının yaygın olmayan nedenlerinden biridir. Paraduodenal herniler, internal abdominal herniasyonun en sık rastlanan tipi olup vakaların yaklaşık %50?sini oluşturur. Sol paraduodenal herni, sağa göre 3 kat daha fazla izlenir. Preoperatif dönemde nadiren tanınmakla birlikte semptomatik dönemde yapılan abdominal görüntüleme sayesinde tanıya gidilebilir. Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayeti ile hastanemize başvuran ve yapılan abdominal bilgisayarlı tomografi incelemesi sonrasında sağ paraduodenal herni saptanan olguyu sunduk.
Anahtar kelimeler: internal herni , paraduodenal herni , bilgisayarlı tomografi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.