Create Account
Forget Password

Authors

Ayşe Yasemin Karageyim Karşıdağ
Kartal Eğitim ve Araştırma H...
Burak Giray
Kartal Eğitim ve Araştırma H...
Seda Subaş
Kartal Eğitim ve Araştırma H...
Esra Esim Büyükbayrak
Kartal Eğitim ve Araştırma H...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Evaluation of Isolated Fetal Ventriculomegaly Cases

Isolated Fetal Ventriculomegaly
Articles > Gynecology & Obstetrics
Submitted : 11.11.2015
Accepted : 15.02.2016
Published: 15.02.2016

Abstract

In this study, antenatal and postnatal prognosis of nineteen cases with isolated fetal ventriculomegaly (lateral cerebral ventricle size ? 10 mm) is evaluated retrospectively. All of the cases are diagnosed and followed up in our perinatology clinic between January 2013 and January 2015. Toxoplasma, cytomegalovirus, rubella and herpes virus screenings were negative in all cases. Antenatal karyotype analyses were normal in seven patients. Twelve patients rejected antenatal karyotype analysis and their postpartum karyotype analyses were performed which were normal in all cases. Among nineteen cases, fifteen cases (78.9 %) were isolated mild ventriculomegaly without progression during pregnancy. These cases were followed up postnatally and they did not require additional intervention. Remaining four cases were isolated mild ventriculomegaly with progression during pregnancy. Surgical intervention was performed in 2 (10.5 %) of these cases after birth. In remaining 2 cases ventriculomegaly regressed spontaneously in postnatal period. In fetal ventricuolmegaly cases associated structural and chromosomal anomalies should be investigated. Fetuses with isolated ventriculomegaly should be closely monitored for progression in antenatal period. Isolated ventriculomegaly cases without progression in antenatal period have better prognosis.
Keywords: Isolated fetal ventriculomegaly , Prenatal diagnosis , Prognosis

Özet

Bu çalışmamızda, Perinatoloji Polikliniği?nde Ocak 2013 - Ocak 2015 tarihleri arasında izole ventrikülomegali tanısı almış (lateral ventrikül boyutu ? 10 mm) 19 hastanın antenatal ve postnatal prognozları retrospektif olarak değerlendirildi.
Olguların tamamında toksoplazma, sitomegalovirus, rubella ve herpes virus infeksiyonu taraması negatif bulundu. Tüm olgulara karyotip analizi önerildi. Yedi olgunun amniyosentez sonuçları, ayrıca, girişimi kabul etmeyen 12 olgunun postpartum kromozom analiz sonuçları normal idi. İzole hafif ventrikülomegalisi olan (10-15 mm) 15 bebek (% 78,9), doğumdan sonra takibe alındı, takiplerde ek bir girişim gerekmedi. İzole ventrikülomegalisi olan ve gebelikte ventrikülomegalisi ilerleyen 4 bebeğin 2?sine doğumdan sonra cerrahi müdahale (% 10,5) yapıldı. Diğer 2 bebekte ventrikülomegali doğum sonu spontan geriledi.
Fetal ventrikülomegali olgularında ilave yapısal veya kromozomal anomali varlığı araştırılmalıdır. İzole ventrikülomegali saptanan fetuslar progresyon gelişmesi olasılığı nedeniyle yakın takip edilmelidir. İlerleyici seyir izlemeyen izole ventrikülomegali vakalarının prognozu daha iyidir.
Anahtar kelimeler: İzole fetal ventrikülomegali , Prenatal tanı , Prognoz
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.